(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Dużo mówiło się ostatnio o zmianach w programie Rodzina 500 Plus. W końcu stały się faktem. Najistotniejszą zmianą jest zniesienie kryterium dochodowego, co będzie jednoznaczne ze znacznym zwiększeniem zasięgu programu rządowego. Dodatkowo od dzisiaj, tj. od 01.07.2019 można składać wniosek o świadczenie na pierwsze dziecko w ramach programu.

Postanowiliśmy, że krótko podsumujemy najważniejsze informacje i podpowiemy Wam jak sprawnie załatwić wszystkie formalności z tym związane. Zapraszamy.

 

Zmiany w programie Rodzina 500 Plus

 

Tak jak wspomnieliśmy na wstępie, zmian w programie Rodzina 500 Plus jest kilka. Od lipca programem objętych zostanie przeszło 6,8 mln dzieci. To efekt całkowitego zniesienia kryteriów dochodowych. To ważna zmiana rozszerzająca program o nowe rodziny, które do tej pory nie mieściły się w limitach.

Kolejna ważna zmiana, która ma bezpośredni wpływ na zasięg programu to objęcie świadczeniem 500 Plus pierwszego dziecka. Te zapowiedzi pojawiały się już wcześniej i tak od 1 lipca, wnioski 500 Plus na pierwsze dziecko można składać elektronicznie. Dotychczas świadczenie przysługiwało na drugie i kolejne z dzieci w rodzinie. Rodzice, którym obecnie nie przysługuje wsparcie na pierwsze dziecko, a jedynie na kolejne, w nowym okresie zasiłkowym powinni złożyć jeden wniosek, obejmujący wszystkie dzieci. Najlepiej dokonać tego do 30 września 2019 r., aby wsparcie na pierwsze dziecko zostało wypłacone z wyrównaniem od lipca. O tym wspomnimy szerzej w dalszej części…

 

Zajrzyjcie do naszego wpisu i sprawdźcie informacje dotyczące emerytury dla matek!

 

Ważne zmiany dotyczą również świadczeń dla nowonarodzonych dzieci. Rodzice będą mogli składać wnioski w ciągu trzech miesięcy od urodzenia dziecka, pieniądze zaś zostaną wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin. Nowe przepisy dotyczą dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r. Samotni rodzice nie będą już musieli spełniać wymogu ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, nie zmieni się też wysokość świadczeń.

Kolejnym udogodnieniem będzie zamiana kilkustronicowego wniosku prostym formularzem. Od lipca, przyznanie świadczenia nie będzie wymagało też wydawania i doręczania decyzji administracyjnej, co dodatkowo uprości całą procedurę.

 

500 Plus na pierwsze dziecko – wniosek

 

Wnioski online o przyznanie świadczenia 500+ na pierwsze dziecko można składać od dzisiaj, za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Tradycyjną drogą, czyli bezpośrednio w urzędzie lub drogą pocztową, będzie można składać wnioski od 1 sierpnia 2019.

Co ważne, złożenie wniosku do końca września gwarantuje rodzinom wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu będzie równoznaczne z wypłatą najpóźniej do 31 października. Złożenie wniosku we wrześniu to wypłata świadczenia (z wyrównaniem od lipca), najpóźniej do 30 listopada. Natomiast jeśli wniosek 500 Plus złożymy po 30 września – świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

“Liczymy, że samorządy, tak jak dotychczas, będą sprawnie realizować program i pierwsze pieniądze trafią do rodziców jeszcze w lipcu” – wspomniała niedawno minister Bożena Borys-Szopa.

 

Terminy wypłaty świadczenia są określone ustawowo, jednak jak pokazuje praktyka I ubiegłe lata, pieniądze były wypłacane wcześniej, nawet w tym samym miesiącu, w którym rodzice złożyli wniosek. Z uwagi na to, ze formalności zostały jeszcze dodatkowo uproszczone, możemy spodziewać się wypłaty będą sprawnie realizowane. Jeżeli wnioskodawcy zostanie przyznane świadczenie, wówczas otrzyma on na wskazany we wniosku adres e-mail informację potwierdzającą. Jeśli ktoś nie posiada i nie wskaże we wniosku adresu mailowego, będzie mógł samodzielnie odebrać informację w formie papierowej. Nieodebranie jej nie będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty pieniędzy.

 

Aby uzyskać świadczenie wystarczy wypełnić wniosek, który zawiera:

  • nazwę i adres właściwego organu

  • dane dotyczące wnioskodawcy, czyli imię, nazwisko, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, numer PESEL (ewentualnie numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres poczty elektronicznej i numer telefonu

  • dane dziecka lub dzieci, czyli imię i nazwisko, data urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL

  • informacje o innych osobach, jeżeli w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

  • klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Poza wnioskiem trzeba też złożyć oświadczenie, które zawiera:

  • dane wnioskodawcy i osoby, której oświadczenia dotyczą,

  • opis okoliczności potwierdzających spełnienie warunków do przyznania wsparcia

  • klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 

Nowy wzór wniosku można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dla ułatwienia udostępniamy bezpośrednie linki, aby pobrać PDF do uzupełnienia:

 

 Powodzenia!