(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Z uwagi na to, że w naszym biurze rachunkowym często musimy odpowiadać na pytania i wątpliwości związane z certyfikatem rezydencji podatkowej, postanowiliśmy podsumować najważniejsze informacje na ten temat. Zwłaszcza, że w tym roku pojawiły się też pewne zmiany, o których również wspomnimy w dzisiejszym wpisie. Zapraszamy!

 

Certyfikat rezydencji podatkowej – co to jest i jak działa?

 

Certyfikat rezydencji jest dokumentem, który wydawany jest w celu określenia położenia siedziby podatnika i potwierdzenie, że jest polskim podatnikiem (rezydentem podatkowym w Polsce).  Dotyczy zarówno osób fizycznych i prawnych. Dlaczego jest tak ważny i do czego jest potrzebny?

Ogólnie mówiąc certyfikat rezydencji pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania działalności. Zagraniczni podatnicy, którzy świadczą swoje usługi na terytorium Polski są narażeni na dodatkowe koszty, w tym konieczność opłacania podatku u źródła, który może sięgać nawet 20% wartości przychodu. Jak łatwo się domyślić, to duża kwota, którą przedsiębiorcy woleliby uniknąć. W tym przypadku jest to możliwe. Certyfikat rezydencji podatkowej pozwala na zmniejszenie tych kosztów, albo nawet ich zlikwidowanie. Regulują to przepisy: art. 5a pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Urząd skarbowy, na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie, dla celów podatkowych na terytorium Polski. Mimo, że nie ma dokładnie określonej formy, w jakiej certyfikat musi być wystawiony, powinien on zawierać podstawowe informacje takie jak data wystawienia, nazwa organu, który go wydaje oraz adres lub siedzibę podatnika. To podstawa. Poza tym może określać cel w jakim certyfikat jest wystawiony, oraz umowę międzynarodową, która ma  zastosowanie w danym przypadku.

 

Co ważne certyfikat rezydencji podatkowej dokumentuje stan obecny lub przeszły i może być także wystawiany przez państwa trzecie.

 

Okres ważności certyfikatu trwa tyle, ile zostało to określone przez organy podatkowe. Jeśli dokument nie posiada takiej informacji, oznacza to, że jest ważny przez 12 miesięczny. Licząc od dnia wydania dokumentu. Po tym okresie należy zaktualizować certyfikat.

 

Certyfikat rezydencji – zmiany od 2019 roku

 

Ten rok przyniósł spore zmiany jeśli chodzi o certyfikat rezydencji. W poprzednich latach polskie organy podatkowe uznawały jedynie oryginały certyfikatów. Wyjątkiem były kopie poświadczone notarialnie i te za zgodnością z oryginałem. W wyjątkowych okolicznościach, były przyjmowane także w wersji elektronicznej. Natomiast duża część przedsiębiorców miała spore wątpliwości i komplikacje w załatwieniu tej sprawy.

 

W 2019 roku to się zmieniło. Od stycznia przedsiębiorcy mogą posługiwać się kopią w celu potwierdzenia siedziby kontrahenta. Jednak aby kopia mogła być skutecznie uznana, konieczne jest spełnienie kilku warunków:

  • pobór podatku u źródła musi dotyczyć usług realizowanych z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, reklamowych, przetwarzania danych, usług rekrutacyjnych, gwarancji i poręczeń oraz podobnych świadczeń
  • kwota należności wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu nie może przekroczyć 10 tys. złotych w danym roku kalendarzowym
  • informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu nie mogą budzić wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym

 

Wyżej wspomniane wytyczne narzucają wniosek, że nie wszyscy będą mogli skorzystać ze zmiany przepisów. W zasadzie będzie to mocno ograniczona grupa przedsiębiorców. Dodatkowo, posługiwanie się kopią dotyczy tylko niektórych usług niematerialnych. W pozostałych przypadkach nadal wymagany będzie oryginał certyfikatu. A jak weźmiemy pod uwagę, że pułap przychodów w wysokości wynosi 10 tysięcy, okazuje się, że grupa podatników, którzy skorzystają z nowych regulacji jeszcze mocniej się zawęża. Większość firm z wymienionych branż notuje znacznie wyższe przychody.

 

Także wygląda na to, że mimo dobrych chęci i intencji, obecna zmiana niewiele wniesie w praktyce, a z udogodnienia skorzystają nieliczni. Miejmy nadzieję, że aktualne regulacje i problemy z nimi związane zostaną szybko zauważone i zmodyfikowane. W innym przypadku trudno będzie mówić o jakiejkolwiek poprawie sytuacji. Pamiętajcie, że jeśli potrzebujecie bardziej szczegółowej wiedzy i konkretnej pomocy w kwestii podatków – zapraszamy do nawiązania współpracy z naszym biurem rachunkowym w Warszawie. Zapraszamy też do skorzystania z darmowych konsultacji.