(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Estoński CIT, znany też jako ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, został wprowadzony pod koniec 2022 roku. Minęło dostatecznie dużo czasu, aby przyjrzeć się dokładniej temu rozwiązaniu i przenalizować jego ewentualne zalety i wady. Na czym polega estoński CIT? Kto może z niego skorzystać i na jakich warunkach? Czy warto zaprzątać sobie nim głowę, a jeśli tak to kiedy? Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie najważniejszych informacji, a w przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby praktycznej pomocy w tym zakresie – zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem rachunkowym!

 

Estoński CIT – co to takiego?

 

Estoński CIT, jak sama nazwa podpowiada, to forma podatku CIT (podatku dochodowego od osób prawnych). A co ma wspólnego z Estonią? Polski ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy reformującej CIT odwołuje się do reformy podatków wprowadzonej wcześniej w Estonii. Podstawowym łącznikiem jest założenie odroczenia opodatkowania do momentu wypłaty zysku. W obu systemach, polskim i estońskim jest podobnie. Podstawowa różnica jest jednak taka, że w Polsce rozwiązanie to łączy się z szeregiem warunków, oraz mniej lub bardziej uciążliwych obowiązków, a model przyjęty w Estonii charakteryzuje się znacznie większą prostotą i jest bardziej dostępny. Zaskoczeni?

Estoński CIT różni się od klasycznego CIT-u momentem powstania zobowiązania podatkowego. W tradycyjnym modelu spółka co miesiąc odprowadza zaliczki na CIT, a na koniec roku składa rozliczenie roczne. Natomiast Estoński CIT „przesuwa” moment powstania zobowiązania podatkowego. Spółka nie płaci CIT tak długo, jak zysk pozostaje w przedsiębiorstwie i jest przeznaczy na inwestycje. Dopiero gdy przedsiębiorca zdecyduje się na wypłacenie zysków akcjonariuszom lub udziałowcom w formie dywidendy, będzie musiał zapłacić CIT. W praktyce oznacza to, że rozwiązanie to będzie sprawdzać się najlepiej w przypadku przedsiębiorców, którzy zyski z działalność gospodarczej wolą dalej inwestować.

Co ważne Estoński CIT jest dobrowolny. Skorzystają z niego tylko ci, którzy sami o to zawnioskują. Oczywiście jeśli nie przekroczą limitu przychodów i spełnią pozostałe warunki i kryteria. Jeśli chodzi o stawki podatku estońskiego są wyższe, ale wspólnik ma prawo odliczyć w swoim zeznaniu PIT część podatku CIT opłaconego na poziomie spółki. Oznacza to, że efektywne oprocentowanie może być niższe, niż w przypadku klasycznego CIT-u. A to z kolei oznacza jedno – więcej pieniędzy w kieszeni przedsiębiorcy.

 

 

Estoński CIT został wprowadzony ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w uzasadnieniu do jej projektu, zawiera on „rozwiązania adresowane do grupy przedsiębiorców, która z uwagi na słabszą pozycję konkurencyjną i związane z tym m.in. mniejsze możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego oraz towarzyszący temu niedobór środków pieniężnych na realizację inwestycji, nie może rozwijać się zgodnie ze swoim potencjałem”. Co do zasady, zmiany wprowadzone wspomnianą ustawą mają pomóc zarówno firmom z sektora MŚP, jak i całej gospodarce. Rząd wśród korzyści płynących z wprowadzenia estońskiego podatku wymienia m.in.

 • likwidację barier rozwojowych dla polskiego sektora MŚP,
 • większą odporność na dekoniunkturę,
 • większe zdolności inwestycyjne,
 • wzrost produktywności i innowacyjności,
 • powstanie nowych miejsc pracy.

 

Czas pokaże, czy ta wizja się sprawdzi i czy rzeczywiście wprowadzenie estońskiego CIT-u będzie tak korzystne, jak wskazują na to założenia. Na pewno zanim zdecydujecie się na skorzystanie z tego rozwiązania, warto przeprowadzić dokładną i indywidualną analizę. Zanim to zaplanujecie, warto sprawdzić czy w ogóle możecie skorzystać z estońskiego CIT-u i czy spełnianie niezbędne warunki.

 

 

Estoński CIT – informacje dodatkowe

 

Tak jak wspomnieliśmy, aby skorzystać z estońskiego CIT-u trzeba spełnić określone warunki. Z pewnością nie jest to opodatkowanie dla każdego. Poniżej podsumowaliśmy najważniejsze kryteria, które przedsiębiorcy muszą spełnić, by zostać beneficjentem wspomnianych rozwiązań:

 • Zniesienia limitu przychodów. W pierwotnej wersji limit przychodów wynosił 100 mln zł, co wykluczało z udziału w estońskim CIT średnie i duże firmy.
 • Estoński CIT przeznaczony jest dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych (początkowo wyłącznie dla spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością).
 • Udziałowcami lub akcjonariuszami takiej spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
 • Z estońskiego CIT-u są wyłączone przedsiębiorstwa finansowe, firmy pożyczkowe, spółki w upadłości lub likwidacji, beneficjenci specjalnych stref ekonomicznych i Polskiej Strefy Inwestycji, a także podatnicy uczestniczący w operacjach takich jak podział, połączenie itp.
 • Struktura firmy musi być prosta.
 • Firmy muszą osiągnąć minimalny poziom zatrudnienia – docelowo są to 3 osoby, które są zatrudnione w spółce na umowę o pracę lub na umowę zlecenia.
 • Dla przedsiębiorstw, które dopiero startują w biznesie, czyli zakładają swoją spółkę lub są małymi podatnikami są tu pewne uproszczenia. Np. przedsiębiorca, który startuje ma aż 4 lata, żeby dojść do poziomu zatrudnienia 3 pracowników.
 • Przychody pasywne (chodzi o źródło ich osiągania, np. z pożytków od pożyczek, z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, z instrumentów finansowych) nie mogą przewyższać przychodów z działalności operacyjnej.
 • Przedsiębiorca dokonujący rozliczenia ryczałtem nie może posiadać akcji, ani udziałów w innych spółkach, ani w inny sposób być zaangażowany kapitałowo w dodatkowy podmiot.
 • Przedsiębiorstwo objęte estońskim CIT-em musi inwestować. Wysokość nakładów musi wynieść co do zasady co najmniej 15 proc. wartości początkowej w dwóch następujących po sobie latach podatkowych (ale nie mniej niż 20 tys. zł).
 • W pierwszej wersji estońskiego CIT wymagane było wykazanie określonych nakładów inwestycyjnych. Natomiast teraz, dzięki zmianie estońskiego CIT w ramach Polskiego Ładu, nikt nie będzie musiał już wykazywać poniesienia nakładów inwestycyjnych pod groźbą uniemożliwienia mu korzystania z tej formy rozliczeń.
 • Podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości.

 

Ustawa wprowadzająca podatek estoński zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2020 r. i jeśli chcecie z niego skorzystać należy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego. Pamiętajcie przy tej okazji, że estoński CIT wybiera się na cztery lata, z możliwością przedłużenie tego czasu o kolejne cztery. Dodatkowe informacje i objaśnienia na temat ryczałtu od dochodu spółek znajdziecie w przewodniku, który można pobrać tutaj.

Oczywiście zachęcamy też do kontaktu z naszym biurem rachunkowym. Nie tylko przybliżymy Wam temat w oparciu o indywidualne cechy i potrzeby ale też podpowiemy najskuteczniejsze rozwiązania dla Waszej firmy. Nie wspominając już o bieżącej obsłudze księgowej i kadrowej, o której możecie dowiedzieć się więcej z naszej oferty.

Zapraszamy!