(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

W życie weszły nowe przepisy kontroli podatkowej. Z pewnością część z Was o nich wie już sporo, zwłaszcza, że obowiązek ich wysyłania pojawił się dwa miesiące temu, ale nadal zdarzają się w naszym biurze zapytania m.in. o Jednolity Plik Kontrolny. Dlatego też postanowiliśmy podsumować najważniejsze informacje dotyczące JPK_VAT 2018.

 

 

Jednolity Plik Kontrolny – co to jest?

 

 

Jeśli co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych w Twojej firmie zatrudnienie wynosiło mniej niż 10 pracowników, roczne obroty netto nie przekroczyły 2 mln euro – oznacza to, że jesteś zobligowany aby od stycznia 2018 roku przesyłać organom podatkowym JPK_VAT. Obowiązek ten został wprowadzony artykułem 193a Ordynacji Podatkowej. Czym dokładniej jest jednolity plik kontrolny?

 

Można powiedzieć, że JPK to zestaw informacji o operacjach gospodarczych, w skład których należy wliczyć:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • faktury VAT – JPK_FA
 • wyciągi bankowe – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
 • księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP

 

Poza obowiązkiem przekazywania miesięcznych plików JPK_VAT, organy podatkowe będą mogły wezwać mikroprzedsiębiorcę, do dostarczenia także innych struktur JPK, które wymieniliśmy. Ma to znacząco ułatwić kontrolę firmy. A skąd będziesz wiedział, że jesteś mikroprzedsiębiorcą?

Na samym początku wspomnieliśmy o dwóch warunkach – obrót roczny i liczba zatrudnionych pracowników. Jeśli spełniasz jakikolwiek z nich znaczy się że jesteś mikroprzedsiebiorcą. Nawet jeśli nie zatrudniasz nikogo, od stycznia 2018 masz obowiązek co miesięcznego wysyłania JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej.

W formacie xml (Excel) do 25 dnia każdego miesiąca – za miesiąc poprzedni. Nawet jeśli jesteś podatnikiem rozliczającym się kwartalnie, składającym deklarację VAT 7K, masz obowiązek comiesięcznej wysyłki jednolitego pliku kontrolnego.

 

JPK VAT składa się z danych identyfikujących podatnika, właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumenty sprzedażowe i zakupowe. Zwolnieni od obowiązku składania JPK_VAT są tylko podatnicy wykonujący czynności zwolnione od podatku (od towaru i usług).

 

 

obsługa księgowa firm

 

 

Informacje o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT składa się bez wezwania do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca (chyba że 25-ty wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest czas do pierwszego dnia roboczego) . Jeśli rozliczałeś się do tej pory metodą kwartalną, także trzeba przesłać plik JPK_VAT co miesiąc.

 

Przykładowo:

do 26 lutego wyślesz informację za styczeń (bo 25 lutego to niedziela)

do 26 marca wyślesz informację za luty (bo 25 marca to niedziela)

do 25 kwietnia wyślesz informację za marzec itd.

 

Pamiętaj, że możesz zwrócić się o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT. Dobrze umotywowany wniosek trzeba wysłać przed upływem terminu złożenia jednolitego pliku kontrolnego do właściwego naczelnika US. 

 

 

JPK – czyli Jak? Po co? Komu?

 

 

Rodzi się podstawowe pytanie – po co komu Jednolity Plik Kontrolny? Wprowadzenie JPK to przede wszystkim spore ułatwienie dla organów podatkowych. Daje możliwość zautomatyzowania procesu weryfikacji podatkowej. Pozwala na szybszą reakcję i czynności kontrolujące. Ale to nie jedyne powody dla których wprowadzono JPK_VAT.

W założeniu mają pomóc również przedsiębiorcom. Choćby w lepszej kontroli swojej firmy, łatwiejszego wykrycia nieprawidłowości. Ale i sama forma wydaje się wygodniejsza. Kontrola elektroniczna sprawia, że nie ma potrzeby przeprowadzania czynności przez organy skarbowe w siedzibie firmy.

W przypadku pozytywnego wyniku audytu ingerencja organów w firmę będzie praktycznie zerowa, co dla wielu przedsiębiorców jest zdecydowanie dobrą nowiną.

 

Co grozi za niezłożenie JPK_VAT?

 

Jednolity Plik Kontrolny ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w wyznaczonym terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. Jeśli wartość uszczuplenia należności podatkowej przekracza 10 000 PLN takie uchybienie ma charakter przestępstwa, jeśli mieści się w tej sumie – wykroczenia.

 

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo (od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia) i w 2018 r. wynosi:

 • od 210 zł do 4200 PLN (mandat)
 • od 210 zł do 21 000 PLN (nakaz sądu)
 • od 210 zł do 42 000 PLN (wyrok sądu)

 

Natomiast karą za przestępstwo skarbowe jest grzywna, która może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych, czyli w 2018 roku może być to kwota:

 • od 700 do 5 600 000 zł (nakaz sądu)
 • od 700 zł do 20 160 000 zł (wyrok sądu)

 

Chyba nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać, że lepiej uniknąć tego rodzaju konsekwencji, prawda? Jeśli macie dodatkowe pytanie związane z tym tematem – zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym. Zachęcamy też do zapoznania się z aktualnymi informacjami, odnośnie nowego JPK VAT, które znajdziecie w tym artykule.

 

newsletter biura rachunkowego