(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wprowadzało obowiązek wdrożenia nowego JPK VAT od 1 kwietnia 2020 roku. Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem termin ten przesunięto. Nowy JPK VAT zaczyna obowiązywać wszystkich przedsiębiorców od 1 października 2020 roku. Czym różni się i charakteryzuje nowy JKP VAT? O czym trzeba pamiętać?

 

 

Nowy JPK VAT obowiązkowo dla wszystkich

 

Tak jak wspomnieliśmy od 1 października nowa struktura JPK VAT obowiązuje zarówno w przypadku dużych firm, jak też średnich, małych i mikroprzedsiębiorców, którzy są podatnikami VAT. Innymi słowy, wszystkie firmy mają obowiązek składania nowego JPK VAT. Dlaczego?

Odpowiedź w teorii jest prosta: aby żyło się nam łatwiej. Nowa struktura JPK VAT została wprowadzona głównie, aby ułatwić i usprawnić raportowanie prowadzonej ewidencji dotyczącej podatku VAT. Od 1 października przedsiębiorcy będą wysyłać jeden plik JPK VAT co zniweluje składanie tych samych informacji kilkukrotnie, ograniczy też liczbę dokumentów, jakie będą przetwarzane w systemach Krajowej Administracji Skarbowej, czyli odciąży i tak już przeciążony system informatyczny. Dodatkowo każde rozliczenie będzie teraz automatycznie weryfikowane bez angażowania podatnika. A co zawiera nowy JPK VAT?

 

Co zawiera nowy JPK_VAT?

 

Dotychczasowe deklaracje VAT-7 oraz VAT-7k zostaną zastąpione jednym dokumentem elektronicznym JPK_VAT, który zawierać będzie część ewidencyjną oraz deklaracyjną.

 

Część ewidencyjna, w której zawierane będą szczegółowe informacje odnośnie:

 • wysokości podstawy opodatkowania,

 • wartości sprzedaży bez podatku,

 • wysokości podatku należnego, w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku (wynikającą z prowadzonej ewidencji sprzedaży),

 • nowo wprowadzonych grup towarów i usług zgodnie z wprowadzonymi oznaczeniami oraz wprowadzone dodatkowe oznaczenia dokumentów.

 

 

Cześć deklaracyjna z kolei zawiera informacje dotychczas ujmowane w deklaracji VAT-7 oraz VAT-7k, czyli m.in.:

 • dane podatnika

 • okresy, za jaki składany jest plik JPK.

 • do tego informacje potrzebne do wyliczenia podatku należnego i naliczonego

 • informacje niezbędne do wyliczenia wysokości podatku VAT, który podlega wpłacie do urzędu skarbowego bądź do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

 • dodatkowo, w tej części możliwe będzie wykazanie kwoty podatku VAT podlegającej zwrotowi wraz z określeniem sposobu jego zwrotu.

 

Nowy plik JPK_VAT, zastąpi oraz połączy w jeden zbiorczy plik m.in. VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego), plik JPK_VAT (potwierdzenie danych z ewidencji VAT podatnika), VAT-7 (lub VAT-7K), VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT)
oraz pozostałe formularze dołączane do deklaracji VAT-7/VAT-7K, które do tej pory składało się oddzielnie. Wydaje się, że to dobry pomysł, który może wpłynąć na rzeczywistą poprawę płynności składania plików JPK VAT. O czym trzeba jeszcze pamiętać w związku z nową strukturą?

 

usługi księgowe warszawa - kontakt

 

 

JPK VAT 2020 – o czym trzeba pamiętać?

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji, obowiązywać będą rozliczenia miesięczne (JKP_V7M) i kwartalne (JKP_V7K). Oczywiście nowy JPK VAT należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, odpowiednio za okresy miesięczne lub kwartalne do 25 dnia miesiąca. Nowy JPK VAT można podpisać profilem zaufanym, kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi. Złożenie pliku zostanie natomiast potwierdzone UPO (Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru).

Co ważne, nowa struktura JPK VAT nie dotyczy skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem na deklaracji VAT-12 oraz deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-10 czy VAT-14, których dotyczyć będą nadal obowiązujące przepisy.

Wspomnieliśmy wyżej, że jedną ze zmian jakie wprowadzi nowy JPK VAT jest zmiana oznaczania niektórych grup towarów i usług na fakturach. Nowe oznaczanie dla sprzedaży usług to GTU_11 (w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych), GTU_12 (o charakterze niematerialnym, czyli usługi doradcze, usługi księgowe itp.), oraz GTU_13 (usług transportowych i gospodarki magazynowej).

 

Z kolei przy sprzedaży towarów będą obowiązywać oznaczenia od GTU_01 do GTU_10:

 • GTU_01 – sprzedaż napojów alkoholowych

 • GTU_02 – sprzedaż benzyn lotniczych, silnikowych, gazu płynnego, olejów napędowych

 • GTU_03 – sprzedaż oleju opałowego

 • GTU_04 – sprzedaż wyrobów tytoniowych

 • GTU_05 – sprzedaż odpadów

 • GTU_06 – sprzedaż urządzeń elektronicznych

 • GTU_07 – sprzedaż pojazdów oraz części samochodowych

 • GTU_08 – sprzedaż metali (szlachetnych i nieszlachetnych)

 • GTU_09 – sprzedaż leków oraz wyrobów medycznych

 • GTU_10 – sprzedaż budynków i gruntów

 

Nowe oznaczenia towarów i usług, czyli wymienione wyżej GTU, sprzedawca będzie mógł wykazać na dwa sposoby. Po pierwsze, przez ujęcie oznaczenia GTU w momencie wystawiania faktury sprzedażowej. Po drugie wykazanie GTU w momencie generowania nowego pliku JPK VAT.

 

Nowy JPK VAT a zawieszenie działalności

 

Całkiem niedawno pojawiły się wątpliwości jednego z naszych klientów. Czy w przypadku zawieszenia działalności trzeba przesyłać nowy JPK VAT? Sprawdziliśmy co na ten temat mówi Ministerstwo Finansów.

Jeśli podatnik z zawieszoną działalnością nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie będzie miał obowiązku przesyłania JPK VAT z deklaracją za okresy zawieszenia. Są jednak pewne wyjątki. Zgodnie z art. 99 ust. 7b ustawy o VAT, zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych nie dotyczy:

 • podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

 • podatników, którzy importują usługi lub kupują towary

 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,

 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (oraz za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony)

 

W takim przypadku, jak wskazuje resort finansów, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, należy prawidłowo ująć w ewidencji VAT czynności lub zdarzenia, które wystąpiły – i złożyć JPK_VAT z deklaracją. Jeśli nasuwają Wam się inne pytania i wątpliwości związane z nowym JPK VAT, zachęcamy do dyskusji. Na część pytań znajdziecie na pewno odpowiedź na stronie Ministerstwa Finansów.

A jeśli prowadzisz firmę i nie chcesz mieć tego typu problemów na głowie, skorzystaj z naszej obsługi księgowej. Wystarczy zadzwonić, lub przesłać maila z zapytaniem. Zapraszamy!