(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych. Wśród nich pojawił się nowy wzór PIT-11, o którym dziś opowiemy.

 

Nowy wzór PIT-11 od 2019 roku

 

We wspomnianym projekcie rozporządzenia, poza nowym wzorem PIT-11, opracowano także wzór.: PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C. Dlaczego i co dokładnie się zmienia?

Powodem zmian jest Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394), zwana potocznie nowelizacją ustawy PIT. Nowelizacja, która w życie weszła w sierpniu, zmieniła przepisy ustawy PIT poprzez wprowadzenie zwolnienia części przychodu uzyskanego przez osoby młode (do 26 roku życia) z podatku. Naturalną konsekwencją tego, jest konieczność ujęcia tych informacji w druku PIT-11, w którym należy wykazać przychody zwolnione z opodatkowania (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT).

Zwolnienie obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. i może być uwzględniane przy poborze zaliczek na podatek w 2019 r. Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek (PIT–11) musi zatem ulec zmianie w taki sposób, aby płatnik mógł wykazać odrębnie przychody młodego podatnika podlegające zwolnieniu.

 

Jeśli młody podatnik, przychody zwolnione od podatku będzie otrzymywał od kilku podmiotów, może to spowodować, że łączne przychody przekroczą limit zwolnienia. Nowe rozwiązanie ma pomóc uniknąć tego rodzaju sytuacji i umożliwić ustalenie prawidłowej kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu.

 

Co dokładnie zmieni się w druku PIT-11?

 

W porównaniu do poprzedniej wersji zmian nie ma aż tak wiele. Cześć to modyfikacje typowo redakcyjne, bez dużego znaczenia dla podatników. Natomiast jest też grupa zmian, na które z pewnością warto zwrócić uwagę.

 

Zmiany w PIT-11:

  • dodanie w tytule informacji przypisu nr 2 o treści: „2) Jeżeli w odniesieniu do dochodów (przychodów) osoby fizycznej, uzyskanych w roku, o którym mowa w poz. 4, składający sporządza i przesyła więcej niż jedną informację PIT– 11 (niebędącą korektą poprzedniej), w informacji tej nie uwzględnia się kwot wykazanych w uprzednio przesłanych informacjach (nie sumuje się ich). W przypadku, gdy sporządzone i przesłane w trakcie roku podatkowego informacje PIT–11 zawierają kompletne dane niezbędne do sporządzenia zeznania podatkowego, płatnik nie przesyła informacji PIT–11 po zakończeniu roku.”

  • dodanie w pozycji 5 numeru informacji i przypisu o treści: „Jeżeli w odniesieniu do dochodów (przychodów) osoby fizycznej, uzyskanych w roku, o którym mowa w poz. 4, składający sporządza i przesyła więcej niż jedną informację PIT– 11 (niebędącą korektą poprzedniej), należy podać kolejny numer składanej informacji dotyczącej tego roku podatkowego.”

  • zaktualizowanie dzienników promulgacyjnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

  • w poz. 9 zrezygnowano z podawania numeru REGON

  • likwidacja w części C danych identyfikacyjnych i adresu zamieszkania podatnika

  • modyfikacja części E, w taki sposób, aby dostosować wzór do zeznania PIT-37. Dodano nowe wiersze, przypisy, a jednocześnie ograniczono np. wiersze dotyczące źródeł przychodu.

  • części G dodano nowe wiersze

  • zmieniono też treść przypisu 7 odnoszącego się do kwadratu nr 2 „korekta informacji”

  • zmianie uległa też numeracja danych pozycji w formularzu

 

 

Zamiast dokładnie wskazywać treść zmodyfikowanych wierszy i informacji, udostępniamy poniżej aktualny wzór PIT-11 po wspomnianych zmianach. To znacząco ułatwi Wam prześledzenie wszystkich zmian. Nowy wzór PIT-11 możecie pobrać ze strony Portalu Podatkowego. 

A jeśli macie pytania lub wątpliwości, możecie napisać je w komentarzu lub kontaktując się bezpośrednio z naszym biurem rachunkowym.