(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

PPK i PPE to formy długoterminowego oszczędzania środków, które będzie można wykorzystać po osiągnięciu określonego wieku. Mimo, że Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) i Pracownicze Plany Emerytalne (PPE) działają na podobnych zasadach – istnieją też pewne różnice, które postanowiliśmy podsumować w dzisiejszym artykule. Porównaliśmy oba programy, aby łatwiej było Wam dokonać właściwego wyboru. Zwłaszcza, że część firm, u których funkcjonują już PPE są zwolnione z obowiązku wprowadzenia PPK. Co będzie lepsze?

 

 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – podsumowanie

 

 

O Pracowniczych Planach Kapitałowych już pisaliśmy na blogu. Gdy tylko ten nowy program oszczędnościowy ujrzał światło dzienne, opisaliśmy go dość dokładnie w tym artykule. PPK są regulowane ustawą z 4 października 2018 roku i co ważne, jest to obowiązkowy program dla większości (docelowo dla wszystkich) firm. Z tego obowiązku, tak jak wspomnieliśmy na wstępie, zwolnione są tylko przedsiębiorstwa, w których funkcjonuje już Pracowniczy Program Emerytalny. Pod warunkiem, że do PPE przystąpiło co najmniej 1/4 pracowników, a składka opłacana przez pracodawcę wynosi co najmniej 3,5%. A kiedy nowy obowiązek obejmie pozostałe firmy?

Od 1 lipca 2019 r. PPK zaczęły obowiązywać w firmach zatrudniających co najmniej 250 osób. Od stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób, a od lipca 2020 r. podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób. Od miesiąca (dokładniej od 01.01.2021r.) Pracownicze Plany Kapitałowe objęły swoim zasięgiem już wszystkie firmy. Zapisanie się do PPK jest automatyczne i przewidziane dla pracowników pomiędzy 18, a 55 rokiem życia. Mogą dołączyć do niego pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę (jak również na umowie zlecenia i umowie agencyjnej), oraz członkowie rad nadzorczych, członkowie spółdzielni i osoby wykonującą pracę nakładczą.

 

Dodatkowe informacje o PPK:

 • obowiązkowa składka wpłacana przez pracodawcę wynosi 1,5 % wynagrodzenia danego pracownika;
 • składa wpłacana przez pracownika – 2 % jego wynagrodzenia;
 • składka powitalna z budżetu państwa wynosi natomiast 250 zł (roczna składka w wysokości 240 zł);
 • program nie zakłada limitów dla wpłat dodatkowych;
 • składki finansowane przez pracodawcę nie wliczają się do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • wysokość wpłat dodatkowych może być uzależniona od stażu pracy;
 • wypłata świadczeń jest możliwa po ukończeniu 60 roku życia;
 • wypłaty można realizować jednorazowo albo ratalnie;
 • możliwa jest wypłata PPK przed ukończeniem 60 roku życia – 25 % zebranych środków w przypadku poważnej choroby i do 100 % środków na zakup nieruchomości mieszkaniowej i pokrycie wkładu własnego (konieczny będzie zwrot całej kwoty na indywidualne konto uczestnika programu);
 • oszczędność z PPK podlegają dziedziczeniu (po śmierci uczestnika programu połowa oszczędności przypada żyjącemu małżonkowi, pozostała część jest przekazywana osobie lub osobom uprawnionym przez uczestnika programu).

 

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) – podsumowanie

 

PPE to tak jak PPK program oszczędnościowy (reguluje go ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku). Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i mogą do niego przystąpić wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, jak również będące członkami rolniczej spółdzielni i wykonujące pracę nakładczą. To podstawowa różnica między PPK, a PPE – pierwszy program jest obowiązkowy, drugi – dobrowolny.

Składka wpłacana przez pracodawcę w ramach PPE może wynieść nawet 7 % wynagrodzenia pracownika – dokładne warunki ustalalne są w formie umowy. W przeciwieństwie do PPK, w Pracowniczych Programach Emerytalnych nie ma dopłat z budżetu państwa, a pracownik może dokonać wpłaty dodatkowej w maksymalnej wysokości 21,442.50 zł. Tak jak w PPK limitu nie było, tak w PPE istnieje limit roczny uregulowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Dodatkowe informacje o PPE:

 • tak jak w PPK, środki z PPE może wypłacić każdy uczestnik, który ukończył 60 lat (lub 55 lat, jeśli uzyskał uprawnienia emerytalne);
 • możliwa jest wypłata 100 % zgromadzonych środków lub też rozłożenie wypłaty na raty.
 • składka wpłacana przez pracodawcę może wynieść max 7% wynagrodzenia – to kwota zwolniona z obowiązkowych składek na ubezpieczenia.
 • zwrot środków z PPE będzie też możliwy w przypadku jego likwidacji (konieczne będzie wtedy uregulowanie podatku od dochodów kapitałowych)
 • tak jak w PPK, środki z PPE podlegają dziedziczeniu (bez konieczności regulowania podatku od spadku i darowizn oraz podatku od zysku)

 

PPK a PPE co wybrać

 

 

PPK a PPE – podstawowe różnice

 

Główną różnicą między PPK a PPE jest to, że PPE jest programem nieobowiązkowym. Natomiast do PPK od 01.01.2021 roku podlegają już wszystkie podmioty (z pewnymi wyjątkami). Jeśli chodzi o pracowników – do PPE mogą przystąpić jedynie pracownicy etatowi, do PPK zatrudnieni także na innych umowach (od których są odprowadzane składki na ZUS). W przypadku PPK składki na konto pracownika pochodzą z 3 źródeł (od pracodawcy, pracownika i z budżetu państwa), a w przypadku PPE tylko z jednego źródła (wpłacane przez pracodawcę). Pozostaje pytanie, które ze wspomnianych rozwiązań jest lepsze?

Jeden rabin powie, że PPK drugi, że PPE, a trzeci, że żadne nie jest dobre 😉 Nie ma jednej właściwej odpowiedzi. Każdy musi to ocenić kierując się własnymi, indywidualnymi kryteriami. Na pewno oba programy pomagają oszczędzać. Oba programy, stają się dobrym rozwiązaniem jeśli chcecie robić to wygodnie, automatycznie, bez konieczności ciągłego pilnowania, planowania itd. Swoją drogą, jeśli chcielibyście poznać 10 sposobów na oszczędzanie w firmie – zachęcamy do lektury naszego starszego wpisu. 

Według danych z KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) – pracownicy coraz chętniej rezygnują z PPE na rzecz PPK. Przyjęło się, że PPE jest lepszym rozwiązaniem dla osób z większym wynagrodzeniem. Natomiast tak jak wspomnieliśmy, ostateczną ocenę pozostawiamy Wam. Mamy nadzieję, że dzisiejsze podsumowanie Wam w tym pomoże. Zastanówcie się czego oczekujecie od tych rozwiązań i który sposób na podniesienie przyszłej emerytury najbardziej Wam odpowiada. A jeśli macie już jakieś przemyślenia – śmiało podzielcie się nimi w komentarzach! 

Powodzenia!