(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Wiele osób, planując swoje zawodowe życie, ma poważny dylemat: zdecydować się na pracy na etacie czy na własną działalność gospodarczą? Odpowiedź na to pytanie może nie być łatwe – każda z wybranych opcji niesie za sobą szereg konsekwencji, ma swoje mocne i słabsze strony. W dzisiejszym artykule nie będziemy tego rozstrzygać, zwłaszcza, że to kwestia bardzo indywidualna i zależna od wielu czynników.

Pokażemy Wam natomiast trzecią drogą i inny możliwy scenariusz – prowadzenie działalności, przy jednoczesnej pracy na etacie. Jak dowiecie się z naszego dzisiejszego artykułu, jedno drugiego wcale nie wyklucza. Co więcej, można to z powodzeniem pogodzić, zorganizować i jeszcze na tym skorzystać. Jak?

 

Działalność na etacie – czy to ma sens?

 

Tak jak wspomnieliśmy prowadzenie działalności, przy jednoczesnej pracy na etacie jest możliwa i wcale nie jest tak problematyczna jak może się zdawać. Formalnych przeciwskazań nie ma w zasadzie żadnych. Ważniejsze jest czy jesteście w stanie robić te dwie rzeczy jednocześnie. Tak aby jedna działalność nie kolidowała i nie utrudniała drugiej. Niekiedy już sama praca na etacie bywa wyczerpująca i bardzo angażująca. W niektórych przypadkach może wykluczać ambitniejsze plany i prowadzenie własnej działalności równolegle. Kluczowe jest zatem, abyście mieli jasną wizję tego jak dokładnie macie zamiar pogodzić rolę pracownika i przedsiębiorcy. Będzie to wymagało od Was nie tylko dużego zaangażowania ale też odpowiedniej organizacji, planowania i dyspozycji własnym czasem. Musicie szczerze i otwarcie przeanalizować jak miałoby to wyglądać w praktyce. Zwłaszcza, że prowadzenie firmy, nawet jeśli jest to najprostsza forma (czyli działalność jednoosobowa), również będzie wymagała sporego nakładu czasu i pracy.

 

Tak jak nadmieniliśmy, w teorii nie stoją na Waszej drodze żadne formalne przeszkody. Nie musicie nawet informować szefa o planie założenia działalności. Wyjątkiem są urzędnicy administracji państwowej, którzy muszą uzyskać zgodę przełożonego na podjęcie dodatkowej działalności. Jeśli nie jesteście urzędnikami, jedynym problemem może być treść Waszej umowy z pracodawcą. Może się okazać, że znajduje się w niej zapis o zakazie konkurencji, którego złamanie może być bolesne w skutkach. Jeśli takiego zastrzeżenia nie ma i tak polecamy porozmawiać ze swoim szefem o sytuacji. Raz, że doceni Twoją lojalność i szczerość (a przynajmniej powinien), nie będzie miał mylnego wrażenia, że robisz coś przeciw niemu za jego plecami. To ważne jeśli nie chcecie, aby Wasza działalność nie była przeszkodą do dalszej pracy na etacie. Nie powinna kolidować z Waszymi codziennymi obowiązkami w firmie, w której jesteście zatrudnieni. Nie powinniście też wykorzystywać sprzętu pracodawcy do realizacji własnych zadań. Dlatego też namawiamy Was do grania w otwarte karty ze swoim pracodawcą – może się okazać, że nie tylko nie będzie miał żadnych przeciwskazań ale dodatkowo ułatwi Ci organizację, zaproponuje indywidualne rozwiązania, które sprawią, że będzie Ci łatwiej.

 

Własna działalność na etacie, a podatki

 

Podkreśliliśmy jak ważne jest, aby dodatkowa działalność nie wpłynęła negatywnie na Wasze relacje z pracodawcą. A teraz możemy przejść do obowiązków, które pojawią się wraz z chęcią prowadzenia działalności na etacie. Jak zapewne się domyślacie, prowadzenie własnej firmy będzie związane z wypełnieniem pewnych formalnych i organizacyjnych czynności. Część z nich jest związana z kwestiami podatkowymi, o których teraz powiemy więcej.

Zanim założycie działalność staniecie przed wyborem formy opodatkowania. Do wyboru są trzy formy – na zasadach ogólnych, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. W przypadku zasad ogólnych, istnieją dwie metody opodatkowania – skala podatkowa (mająca dwa progi podatkowe: 18% i 32%) i podatek liniowy (19%). W przypadku skali podatkowej, dochody uzyskane z pracy etatowej i działalności gospodarczej łączą się i razem stanowią podstawę do określenia progu podatkowego.

 

Jeśli szukacie bardziej szczegółowych informacji odnośnie form opodatkowania prowadzonej działalności – podsumowaliśmy je w tym wpisie.

 

Jeśli w roku rozliczeniowymi przekroczycie łączą kwotę 85 528 zł i wskoczycie na wyższy próg podatkowy. Jeśli spodziewacie się wysokich dochodów, albo dokładnie wiecie jak będą się one przedstawiać (gdy np. nawiązaliście współpracę B2B i znacie stawkę miesięczną) lepiej będzie wybrać podatek liniowy. Pozwala on bowiem opodatkować przychody z działalności jedną, niską stawką 19%, niezależnie od wielkości dochodów.

Przychody z działalności możecie również opodatkować (o ile nie prowadzicie działalności wykluczającej tego rodzaju opodatkowanie) ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt jest uproszczoną formą opodatkowania. Podatek płaci się od osiągniętego przychodu i nie ma możliwości pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu, co może mieć dla Was duże znaczenie.

 

O czym musicie pamiętać przy rozliczeniach działalności?

 

Działalność gospodarczą oraz dochody z pracy etatowej rozliczacie, składając deklarację PIT-36. W odpowiednich rubrykach uzupełniamy odpowiednie kwoty z rozróżnieniem na poszczególne źródła przychodów. Jeśli działalność jest opodatkowana podatkiem liniowym musisz złożyć dwie oddzielne deklaracje PIT – z działalności gospodarczej (PIT-36L) i drugą z pracy na etacie (PIT-37). Do tego jeszcze załącznik PIT/B, który określa wysokości dochodu/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej z danego roku podatkowego.

 

Jeśli wybraliście ryczałt jako formę opodatkowania, musicie składać dwa zeznania podatkowe: jedno z tytułu rozliczenia dochodów z pracy na etacie – PIT-37 oraz PIT-28 którym rozliczysz przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Do deklaracji PIT-28 należy załączyć formularz PIT-28/A, który zawiera szczegółową informację o przychodach przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ryczałtu. Podobnie jak w przypadku podatku liniowego, nie możecie skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dochodów małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci. Zeznanie roczne PIT-37 należy złożyć do 30 kwietnia danego roku, a na rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na formularzu PIT-28 macie czas tylko do 31 stycznia danego roku.

 

Jeśli działalność gospodarcza jest opodatkowana na zasadach karty podatkowej i jednocześnie wykonujecie pracę na etacie, pojawia się obowiązek złożenia dwóch odrębnych deklaracji podatkowych. Rozliczenia dochodów z pracy na etacie, należy dokonać za pomocą deklaracji PIT-37, którą należy złożyć do 30 kwietnia danego roku za poprzedni rok podatkowy. Natomiast deklarację PIT-16A, zawierającą informacje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego, należy złożyć do 31 stycznia danego roku za poprzedni rok podatkowy.

 

usługi księgowe warszawa

 

Własna działalność na etacie, a składki

 

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, zobligowany jest do regulowania składek na ubezpieczenie społeczne. Nie oznacza to jednak, że w przypadku zbiegu dwóch tytułów ubezpieczeniowych należy opłacać je w podwójnej wysokości. Podstawowa zasada jest taka:

 

Przedsiębiorca podlega składkom społecznym ze stosunku pracy i nie musi opłacać je zakładając własną działalność, pod warunkiem, że jego wynagrodzenie nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

 

Innymi słowy, jeśli z tytułu umowy o pracę przedsiębiorca będzie osiągał miesięczne oskładkowane wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalne wynagrodzenie w danym roku, to z tytułu prowadzonej działalności nie będzie potrzeby opłacać ubezpieczeń społecznych. Ważną informacją jest, że kwota wynagrodzenia nie musi pochodzić z jednego etatu. Liczy się łączna suma wynagrodzeń. Jeśli łączna kwota ze wszystkich etatów będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia – do kosztów prowadzenia działalności dojdą obowiązkowe składki ZUS.

 

Własna działalność na etacie a ZUS

 

Inaczej niż w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne wygląda sprawa ubezpieczenia zdrowotnego. Jest ono obowiązkowe i należy opłacać je z obu tytułów – zarówno z etatu jak i działalności gospodarczej.

Jeżeli przedsiębiorca dopiero co zaczyna prowadzenie działalności gospodarczej, a jest już zatrudniony na umowę o pracę to, w celu dopełnienia formalności by prawidłowo wykazać składki, musi złożyć w ZUS-ie formularz ZUS ZZA. Ma na to 7 dni od daty rejestracji działalności. Złożenie tego formularza oznacza, że przedsiębiorca będzie podlegał wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku gdy praca na etacie została rozpoczęta w momencie gdy już była prowadzona działalność gospodarcza to w takim wypadku należy dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych na deklaracji ZUS ZWUA.

 

Korzyści z połączenia pracy na etacie i własnej działalności

 

Pogodzenie pracy na etacie z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej może okazać się niemałym wyzwaniem, natomiast przy odpowiedniej organizacji może przynieść szereg korzyści. Przede wszystkim takie połączenie pozwala realizować własne cele biznesowe, nie tracąc przywilejów i komfortu związanego z pracą na etacie. Na przykład jeśli chodzi o staż pracy, który sumuje wszystkie okresy zatrudnienia i na tej podstawie określane są dodatkowe przywileje, takie jak choćby większa ilość urlopu wypoczynkowego do wykorzystania. Do stażu nie wlicza się niestety okres prowadzenia działalności gospodarczej. Z drugiej strony, możecie też korzystać z przywilejów jakie mają przedsiębiorcy. Zwłaszcza na początku swojej drogi. Mówimy między innymi o uldze na start, która polega na tym, że przez pierwsze 6 miesięcy (liczone od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej), przedsiębiorca płaci wyłącznie składką zdrowotną. Po tym okresie można skorzystać ze składek preferencyjnych przez kolejne 24 miesięcy. Jeśli prowadząc działalność nie będziecie osiągać dużych przychodów – będziecie mogli skorzystać z Małego ZUS-u. Z tej ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, których roczny przychód nie przekroczył 120 000 zł.

 

Prowadzenie działalności w trakcie pracy na etacie daje realną możliwość zwiększenia swoich comiesięcznych przychodów ale i oszczędności. Między innymi z uwagi na niższe składki z działalności, o czym wspomnieliśmy. Normalnie jesteście zobligowani jest do regulowania składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast w przypadku kiedy pojawiają się dwa tytuły ubezpieczeniowe (etat i działalność) – opłaca się tylko jeden. Przedsiębiorca podlega w takiej sytuacji składkom społecznym ze stosunku pracy (obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia) pod warunkiem, że jego wynagrodzenie nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia.

Kolejną korzyścią prowadzenia działalności w trakcie pracy na etacie, jest większe bezpieczeństwo i niezależność. Mając stałe i pewne źródło dochodu z którego się nie rezygnuje, łatwiej jest podjąć decyzję o założeniu własnej działalności. O ile macie na to odpowiednie warunki i możliwości. Ryzyko związane z ewentualnym niepowodzeniem jest zdecydowanie mniejsze. Co ważne, działalność gospodarczą możecie swobodnie zawiesić, jak również ją wznowić. Podsumowaliśmy informacje na ten temat na naszym blogu, zajrzyjcie do wcześniejszych artykułów!

 

Jeśli planujecie połączyć działalność gospodarczą i pracę na etacie musicie być świadomi nie tylko korzyści jakie może przynieść to rozwiązanie ale też jak dużo pracy i czasu ono pochłonie. A przede wszystkim odpowiednio wszystko zorganizować. Natomiast jeśli ten etap macie już za sobą, nic nie stoi na przeszkodzie, aby prowadzić działalność i pracować na etacie. A może mieliście już okazję prowadzić firmę na etacie? Jeśli tak, podzielcie się swoimi obserwacjami, doświadczeniami w komentarzu pod wpisem!