(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Pracownicze Plany Kapitałowe, w skrócie PPK, wchodzą w życie w 2019 roku. Ustawa weszła w życie 1 stycznia i trzeba przyznać, że to jedna z większych i bardziej znaczących zmian przewidzianych na ten rok. A co za tym idzie, postanowiliśmy podsumować dla Was ten temat. Z dzisiejszego wpisu dowiecie się m.in. czym jest PPK, jak działa, kiedy można do niego przystąpić i czy to w ogóle się opłaca.

 

 

Pracownicze Plany Kapitałowe – czym jest i jak działa?

 

PPK to mówiąc najprościej długoterminowy system dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. W tym roku obejmie blisko 3,3 mln Polaków, a w ciągu najbliższych dwóch lat ponad 11 mln. Już w 2019 roku część wynagrodzenia za pracę, może być odprowadzana na specjalne rachunki PPK i obejmie pracowników w wieku 18-55 lat. Obowiązek utworzenia i prowadzenia PPK będzie spoczywał na wszystkich przedsiębiorstwach, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. W połowie 2019 r. do PPK przystąpi ok. 3,5 tys. firm – początkowo te największe, a w kolejnych latach dołączą do nich mniejsze przedsiębiorstwa.

 

Projekt pracowniczych planów kapitałowych powstał w ramach Strategii Odpowiedzialnego Biznesu. Z programu mogą skorzystać tylko pracownicy z umowami o pracę. Wykluczone są osoby samozatrudnione oraz pracownicy zatrudnieni na tzw. umowach śmiechowych. A jakie są główne założenia tego projektu?

Ma on ułatwić i umożliwić doinwestowanie przyszłych emerytur, aby zapobiec ich drastycznej obniżce. Przy obecnych scenariuszach niestety wydaje się nieuniknione. Jak podaje GUS, na tysiąc osób w wieku produkcyjnym, w 2050 roku będzie przypadać około 500 emerytów. Poza tym, jak podają różne badania około 3/4 Polaków nie odkłada pieniędzy na starość…

 

PPK jest zatem narzędziem, które ma pomóc pracownikom w zgromadzeniu dodatkowych oszczędności na emeryturę. Mają im w tym pomóc pracodawcy, a także państwo. Co ważne, środki zebrane na indywidualnym koncie pracownika są wyłącznie jego własnością. Mogą być w każdej chwili wypłacone i są dziedziczne. Państwo i pracodawcy pomagają jedynie je pomnożyć. Jak to będzie działać?

 

Mechanizm jest dość prosty:

  • Pracodawca, wybierze instytucję finansową, w której utworzy prywatne rachunki PPK dla swoich pracowników
  • Rachunki będą zasilane comiesięcznymi wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa.
  • Wpłaty pracownika oraz pracodawcy będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia brutto. Państwo z kolei będzie przekazywać ustalone kwoty – niezależne od dochodów pracownika.
  • Gromadzone na rachunkach środki będą inwestowane w fundusze z uwzględnieniem wieku danego uczestnika PPK – tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

 

W ramach tego rozwiązania, przewidziano zawieranie dwóch rodzajów umów. Umowy o zarzadzanie PPK, gdzie stronami będą: podmiot zatrudniający i instytucja finansowa. Druga, to umowy o prowadzenie PPK, gdzie stronami będą: osoba zatrudniona i instytucja.

 

 

Ile wyniosą składki PPK i bonusy?

 

Za przystąpienie do programu PPK każdy pracownik otrzyma 250 zł. Dodatkowo, każdy uczestnik będzie nagradzany roczną dopłata od państwa w wysokości 240 zł, za przynależność do programu. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy będą mieli do wyboru składki różnej wysokości, które regularnie powinny być odprowadzane od wynagrodzenia na dedykowane pracownikowi konto. Pracownik nie będzie musiał pamiętać o płatnościach, zadeklarowana składka do PPK zostanie potrącona automatycznie z jego pensji.

W przypadku pracownika minimalna miesięczna składka musi stanowić równowartość 2% oskładkowanej części pensji, w przypadku pracodawcy będzie to tylko 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Maksymalna składka pracownika i pracodawcy wyniesie 4%.

Niższe składki są przewidziane dla najgorzej zarabiających Polaków. Jeżeli pensja pracownika wyniesie 120% minimalnego wynagrodzenia lub mniej, pracownik będzie mógł obniżyć wysokość składki na PPK nawet do 0,5%. Mimo obniżonej składki najubożsi zachowają prawo do dopłat ze strony państwa i pracodawcy.

Chociaż minimalna składka ze strony pracodawcy musi wynieść 1,5%, to podmiot zatrudniający będzie mógł zadeklarować dodatkową składkę w wysokości do 2,5%. Natomiast pracownik będzie miał możliwość podniesienia swojej składki o 2%. Co za tym idzie, suma miesięcznych wpłat do PPK wyniesie od 3,5 do 8% wynagrodzenia. A jak i kiedy można wypłacić środki z PPK?

 

Kiedy można wypłacić środki z PPK?

 

Oszczędności zebrane w ramach PPK będą należały do pracowników, ale będzie można wypłacić je dopiero po ukończeniu 60. roku życia. W kwocie nieprzekraczającej 25% wszystkich zgromadzonych oszczędności. Wypłatę pozostałej części środków trzeba będzie rozłożyć w czasie na okres min. 10 lat.

Istnieją też pewne wyjątki. Jest możliwość wcześniejszej wypłaty środków zgromadzonych w PPK. Uprawnione są osoby, które ciężko zachorują, małżonkowie ciężko chorych, rodzice, których dzieci są ciężko chore, lub osoby, które chcą sfinansować wkład własny do kredytu. W przypadku wcześniejszej wypłaty z PPK, podjęte środki trzeba będzie jednak zwrócić w ciągu 15 lat (wypłata na chorobę jest bezzwrotna).

O czym jeszcze warto pamiętać? Z Pracowniczych Planów Kapitałowych można zrezygnować. Po złożeniu odpowiedniego, pisemnego wniosku. Taka rezygnacja jest ważna przez 4 lata, a po tym czasie pracownik zostanie ponownie zapisany do PPK z automatu. Oczywiście cały proces można ponownie powtórzyć.

 

Czy PPK będzie dobrym sposobem na zwiększenie oszczędności pracowników? W teorii wydaje się, że tak. Wygląda na to, że najwięcej na PPK zyskają przede wszystkim osoby, które dożyją 60 roku życia, oraz najubożsi. Natomiast jak to często bywa w takich przypadkach – wszystko zweryfikuje czas. A Wy jakie macie zdanie o pracowniczych planach kapitałowych? Uważacie, że to dobre rozwiązanie, czy wręcz przeciwnie?

Zachęcamy do dyskusji, a jeśli szukacie sprawdzonych usług księgowych – do kontaktu z naszym biurem rachunkowym!