(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Umowa handlowa mimo, że nie została precyzyjnie zdefiniowana w przepisach, z powodzeniem funkcjonuje w ogólnym obiegu. Z uwagi na to z kim jest zawierana, dzielimy je na dwie podstawowe kategorie: obrót profesjonalny (umowy handlowe zawierane między firmami) i obrót konsumencki (umowy zawierane między firmą a klientem indywidualnym).

Czym się one charakteryzują? Jakie informacje musi zawierać umowa handlowa? W dzisiejszym wpisie podsumowaliśmy najważniejsze informacje (również w kontekście umów międzynarodowych), udostępniamy też darmowy wzór umowy do pobrania. Zapraszamy!

 

Umowa handlowa – najważniejsze informacje

 

Czym jest umowa handlowa? Można powiedzieć, że to każda umowa dotycząca obrotu gospodarczego. Tak jak wspomnieliśmy wyżej, może określać współpracę między firmami, albo między firmą a konsumentem. Rodzajów umów handlowych jest naprawdę wiele (np. umowa najmu, umowa kupna sprzedaży). Niezależnie od tego czego dotyczy, dobrze jeśli będzie posiadała pewne ogólne cechy, które podsumowaliśmy poniżej.

 

Jaka powinna być umowa handlowa?

 • dokładnie opisująca zakres i przedmiot współpracy
 • prosta, przejrzysta, jednoznaczna
 • powinna w równym stopniu chronić interesy obu stron
 • niestwarzająca pola do interpretacji na wiele sposobów
 • mieszcząca się w ustalonym zakresie współpracy
 • zgodna z prawem
 • zgodna z ofertą i ustaleniami stron

 

Treść umowy będzie zależeć od ustaleń obu stron. Może mieć bardzo szeroki zakres, natomiast trzeba pamiętać że musi być zgodna z prawem. Jeśli Wasze ustalenia będą niezgodne z obowiązującymi przepisami, umowa będzie nieważna. Kolejna ważna sprawa to forma zawarcia umowy. Zapewne nie będziecie zaskoczeni ale umowa handlowa powinna być określona na piśmie. Mimo, że zgodnie z polskim prawem do zawarcia umowy wystarczy zgodne oświadczenie obu stron, to tego rodzaju ustne porozumienie nie będzie dla Was (i dla drugiej strony) żadnym zabezpieczeniem gdy pojawi się spór. Może się szybko okazać, że ustalenia zawarte w formie ustnej trudno będzie udowodnić, a przez trudno będzie skutecznie dochodzić swoich praw, czy chronić swojego interesu. Niestety trzeba założyć, że wzajemne relacje mogę ulec pogorszeniu, a jedna ze stron może łamać warunki umowy. Wtedy nagle okaże się, że każdy poszczególny zapis w umowie będzie miał ogromne znaczenie. Dlatego tak ważne jest nie tylko sporządzenie dokumentu ale przede wszystkim dokładne przeanalizowanie co powinna zawierać umowa handlowa. Jak powinna być, aby odpowiednio zabezpieczała wspólne interesy obu stron i dla żadnej nie była krzywdząca.

 

Co powinna zawierać umowa handlowa?

 

Mimo, że umowa może dotyczyć różnego rodzaju współpracy, są pewne stałe elementy, które powinien zwierać każdy taki dokument. Jedną z podstawowych kwestii to określenie stron umowy. Z jednej strony to absolutna podstawa, z drugiej strony dość często zdarza się, że dane obu stron są niepełne, albo są określone w błędny sposób. Istotą umowy jest jej przedmiot. Może nim być produkt z oferty albo usługi. Tutaj też warto dość szczegółowo opisać na czym dokładnie polega i opiera się współpraca obu stron. Dla bezpieczeństwa obu stron. Obie strony powinny też określić swoje obowiązki względem siebie. Zapisy umowy powinny określać w sposób jasny zakres uprawnień i powinności, tak aby żadna ze stron nie miała wątpliwości co do tej kwestii.

 

Kolejnym istotnym elementem umowy handlowej jest wskazanie sposobu płatności i rozliczenia między stronami. To szczególnie istotne. Trzeba określić dokładną wartość przedmiotu umowy, a do tego termin regulowania zobowiązań i sposób zapłaty. Tak aby w przypadku wątpliwości, albo zaniechań przez jedną ze stron, mieć czarno na białym określone zobowiązania ale też informacje dotyczące nieterminowego regulowania należności i konsekwencji z tym związanych. Na przykład wysokość odsetek za zwłokę. Umowa handlowa może zawierać zapis o możliwości udzielenia kredytu kupieckiego przez sprzedawcę produktów oraz adnotację o konieczności poinformowania kontrahenta w sytuacji zmiany cen produktów.

 

Tak jak w przypadku większości umów i dokumentów tego typu, ważne będzie aby w końcowych postanowieniach uwzględnić postanowienia ogólne i formalne. Takie jak informacja o tym, że każda zmiana w umowie musi mieć formę pisemną, jaki sąd będzie właściwy do rozstrzygnięcia spory, gdyby się pojawił.

 

Co powinna zawierać umowa handlowa – podsumowanie

 • określone strony umowy
 • określony przedmiot umowy
 • zakres współpracy
 • termin realizacji – kiedy nastąpi realizacja przedmiotu umowy
 • termin zapłaty
 • prawa i obowiązki stron
 • kwestie poufności (można to określić w oddzielnej umowie poufności – tutaj znajdziecie wzór!)
 • wynagrodzenie i zasady płatności
 • konsekwencje wynikające ze złamania ustaleń umowy
 • wskazanie dodatkowych kontaktów – najczęściej do osób, które są upoważnione do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy po obydwu stronach.

 

Darmowy wzór umowy handlowej

 

Mamy nadzieję, że wiecie już z czego powinna składać się umowa handlowa i na co musicie zwrócić uwagę przy jej tworzeniu. A teraz mamy dla Was dodatkową pomoc w postaci udostępnionego wzoru umowy handlowej do pobrania. Jak podpowiada nazwa – to wzór, szablon który wymaga naniesienia na niego Waszych indywidualnych ustaleń i treści Waszego porozumienia z drugą stroną.

 

umowa handlowa wzór

 

Międzynarodowa umowa handlowa

 

Na koniec podsumujemy podstawowe informacje dotyczące międzynarodowej umowy handlowej. Coraz więcej przedsiębiorców nawiązuje bowiem współpracę z firmami zagranicznymi. Wielokrotnie podpisują umowy z podmiotami mającymi siedzibę poza naszym krajem. Często przybiera to postać bardzo prostego zlecenia, pojedynczego zamówienia, a czasem określają stałą współpracę. W przypadku drobnych usług, niewielkiej wartości zamówienia, możecie stworzyć umowę samodzielnie. Choćby w oparciu o informacje jakie dziś przedstawiliśmy. Jeśli jednak zakres współpracy ma być bardziej szczegółowy, a w grę wchodzą większe kwoty, odpowiedzialność, polecamy skorzystać z profesjonalnych usług prawnych. Skonsultować treść ze specjalistą, który zna nie tylko nasze przepisy ale też prawo obowiązujące w kraju drugiej strony.

 

Gdy dochodzi do sporu pomiędzy stronami umowy międzynarodowej, podstawowy problem jaki się pojawia, to określenie którego kraju prawo będzie miało zastosowanie do danej umowy. Przedsiębiorcy najczęściej nie mają świadomości, że w przypadku takich umów międzynarodowych w grę wchodzą porządki prawne dwóch krajów, a nierzadko zastosowanie mogą mieć konwencje międzynarodowe. Także niezbędne jest odpowiednie rozeznanie i wypracowanie treści umowy, która zabezpieczy nas na kilku frontach. Przy różnego rodzaju sporach, ważne będzie też ustalenie do sądu którego kraju należy kierować ewentualne roszczenia. Bez odpowiedniej klauzuli w umowie, zagadnienie to może być problematyczne, w szczególności gdy mamy do czynienia z kontrahentem spoza Unii Europejskiej. Inna sprawa to jeżyk. Dobrą praktyką jest tworzenie umów międzynarodowych w dwóch językach, z jednoczesnym zaznaczaniem, która wersja jest obowiązująca (a która jest tylko tłumaczeniem).

Jeśli macie dodatkowe pytania lub wątpliwości, skontaktujcie się z nami lub dajcie znać w komentarzach pod wpisem. A jeśli dzisiejszy artykuł i udostępniony wzór umowy handlowej okazał się dla Was pomocny, podzielcie się nim ze znajomymi 🙂

Powodzenia!