(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Umowa zlecenie nadal jest jedną z najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych w Polsce. Jak każde rozwiązania ma swoje plusy i minusy. Dziś jednak nie będziemy skupiać się na ogólnej charakterystyce, a bardziej na zmianach, które wchodzą w życie w 2019 roku. Nie ma ich dużo, ale część z nich może być dla Was pewną nowością.

 

Umowa zlecenia – zmiany 2019

 

W 2019 roku zmian w przepisach mamy sporo. Niektóre można określić jako rewolucyjne – wywołały niemałe poruszenie wśród przedsiębiorców. Jeśli regularnie odwiedzacie naszego bloga o księgowości, to jesteście na bieżąco z najważniejszymi zmianami i nie ma co się powtarzać ?

Natomiast jeśli chodzi o umowę zlecenia, nie musicie obawiać się rewolucji. Niestety, albo na szczęście – tu jak zawsze punkt widzenia zależy od „miejsca siedzenia”. Nie oznacza to jednak, że wszystko zostaje „po staremu”. Poniżej kilka podstawowych zmian i aktualnych informacji, które mają zastosowanie w 2019 roku.

 

Minimalna stawka godzinowa, a umowa zlecenia

Z pewnością wiecie, że w nowym roku obowiązuje nowa minimalna stawka godzinowa. Ma to bezpośredni wpływ na warunki umów zleceń. W 2018  roku minimalna stawka wynosi 13,70 zł, aw 2019 roku wzrosła do 14,70 zł. W praktyce oznacza to, że wynagrodzenie zleceniobiorcy nie może wynosić mniej niż wspomniane 14,70 zł. Jeśli na Waszych umowach znajduje się niższa kwota, należy ją wyrównać, co najmniej do nowej stawki minimalnej.

 

Okres przechowywania akt, a umowa zlecenia

Dokumentację pracowniczą, również tę dotycząca umów zlecenia, do tej pory trzeba było przechowywać przez 50 lat. Dla nowych umów zlecenia, to jest z tego roku, stosujemy już jednak skrócony okres przechowywania. Gdy zleceniobiorca zakończył pracę i był zgłoszony do ubezpieczeń po dacie 31.12.2018, akta przechowujemy przez 10 lat. Skrócenie okresu przechowywania akt następuje również wówczas, gdy osoba została zgłoszona do ubezpieczeń po 31 grudnia 1998 r. a przed 1 stycznia 2019 r. i został złożony raport informacyjny (art.4 pkt 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

W przypadku zleceniobiorców, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń przed 1 stycznia 1999 r. przechowuje się akta aż 50 lat. Niestety – dla tych najstarszych umów przepisy nie przewidują możliwości skrócenia okresu przechowywania.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe, a umowa zlecenia

Całkiem niedawno na naszym blogu wspominaliśmy o nowych przepisach dotyczących PPK, które weszły w życie w tym roku. Warto podkreślić, że zmiany obejmują również zatrudnionych na umowę zlecenia, które ukończyły 18 rok życia i podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. To świeża sprawa. Opisaliśmy ją dokładnie, także zamiast się powtarzać, zapraszamy do zapoznania się z poprzednim wpisem, znajdziecie go pod tym linkiem.

 

Zrzeszanie się w ramach związków zawodowych, a umowa zlecenia

W 2019 r. katalog osób które mogą tworzyć i wstępować do zawodowych związków został powiększony o wszystkie osoby pracujące. W praktyce oznacza to zatem, że przepisami zostały objęte również osoby wykonujące pracę na podstawie. Dodatkowo, związkowcy członkowie zarządu będący jednocześnie zleceniobiorcami mają prawo do płatnego zwolnienia od pracy zawodowej na okres kadencji oraz na czas niezbędny do wykonania czynności doraźnej, niedającej się wcześniej przewidzieć.

Za okres zwolnienia należy się wynagrodzenie w wysokości przeciętnego wynagrodzenia obliczanego na podstawie ostatnich 6 miesięcy. Jeśli dana osoba wykonywała zlecenie krócej niż przez 6 miesięcy, przeciętne wynagrodzenie oblicza się, biorąc pod uwagę wszystkie miesiące pracy.

 

Ochrona związkowca przed rozwiązaniem umowy

 

Możliwość zrzeszania się pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia, w związkach zawodowych daje dodatkowe możliwości i ochronę. Związkowym zleceniobiorcom przysługuje bowiem taka sama ochrona jak związkowcom będącym pracownikami. Jeśli pracownik pełni funkcję związkową, pracodawca lub zleceniodawca nie może tak po prostu rozwiązać umowy. Konieczna będzie zgoda zakładowej organizacji związkowej.

Dodatkowo, zleceniodawca nie może jednostronnie zmienić warunki ich umowy na niekorzyść pracownika. Wyjątkiem jest proces likwidacyjny lub upadłościowy. Jeśli jednak zleceniodawca złamałby przepisy i rozwiązałby umowę bez uzyskania zgody zakładowej organizacji związkowej, zleceniobiorca może domagać się rekompensaty za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy w wysokości 6 miesięcznych wynagrodzeń. Ma tez prawo żądać odszkodowania i zadośćuczynienia w kwocie wyższej niż 6 miesięcznych wynagrodzeń.

 

To tylko kilka zmian, ale dla pracowników zatrudnianych na umowy zlecenia są dość istotne. Jeśli macie jakieś dodatkowe wątpliwości – z perspektywy pracownika lub pracodawcy – skontaktujcie się z naszym biurem rachunkowym. Pomagamy firmom w kwestia podatkowych, posiadamy usługi księgowe, ale również kadry. Podpowiemy najlepsze rozwiązania i przejmiemy czasochłonne obowiązki organizacyjne i formalne. Przygotowaliśmy też wzór umowy zlecenia, który możecie pobrać za darmo.

 

Wzór umowy zlecenia

 

Klikając w poniższą grafikę, będziecie mogli zapoznać się i pobrać wzór umowy zlecenia. Oczywiście możecie, a nawet powinniście dostosować dokument do Waszych konkretnych potrzeb. Plik jest w formacie .doc także nie będziecie mieć z tym problemu. Jeśli uważasz, że komuś może przydać się taki gotowiec, udostępnij nasz artykuł znajomym!

 

wzór umowy zlecenia