(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Umowa zlecenia to jedna z najpopularniejszych form nawiązywania współpracy między pracodawcą, a pracownikiem. Niestety, albo na szczęście. Z perspektywy pracodawcy – na szczęście – ponieważ umowa zlecenia jest bardziej elastyczna i korzystna od umowa o pracę. Z perspektywy pracownika wygląda to już trochę gorzej. Oczywiście ocena zależy od indywidualnej sytuacji. Dziś jednak nie będziemy tego analizować, a skupimy się na wypowiedzeniu. Jak wypowiedzieć umowę zlecenia? O czym trzeba pamiętać? Podsumowaliśmy najważniejsze informacje i udostępniliśmy darmowy wzór do pobrania. Zapraszamy!

 

 

Wypowiedzenie umowy zlecenia – najważniejsze informacje

 

Jeśli chodzi o umowę zlecenia, prawo zezwala obu stronom, na jej wypowiedzenie niezależnie od czasu, na jaki została zawarta. Zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca mogą rozwiązać ją w dowolnym momencie, a po jej wypowiedzeniu umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym. Oczywiście pod pewnymi warunkami – m.in. powinno być uzasadnione ważnymi przyczynami. Tymi przyczynami mogą być czynniki odnoszące się do obu stron umowy, jak również niezależne od stron, jak choćby zmiany w prawie. Jeśli umowa zostanie wypowiedziana bez istotnego powodu, strona wypowiadająca będzie odpowiedzialna za wyrządzoną szkodę.

 

Warto pamiętać, że wypowiedzenie może nastąpić tylko do momentu, dopóki zlecenie nie zostanie wykonane przez zleceniobiorcę. Podobnie przy zleceniu stałym zawartym na czas określony – dopóki nie upłynie przewidziany w umowie czas istnienia zobowiązania. Poza wspomnianym przypadkiem, strony mogą dowolnie regulować stosunek prawny umowy, mogą określić termin wypowiedzenia w dniach, miesiącach, czy latach. A co z urlopem?

Pełnopłatny urlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na umowie o pracę. Wymiar tego urlopu zależy wówczas od okresu zatrudnienia danego pracownika. W przypadku osób na umowie zleceniu dni wolne nie są gwarantowane. Mogą być natomiast uregulowane w treści umowy. Jeśli takiego zapisu nie ma, zleceniobiorca nie otrzyma zapłaty za dni wolne od pracy. Teraz zastanówmy się jak wygląda kwestia składek w przypadku umowy zlecenia?

 

Na naszym blogu opisaliśmy dość dokładnie informacje dotyczące umowy zlecenia, udostępniliśmy też darmowy wzór umowy do pobrania, także polecamy zajrzeć do tego powiązanego wpisu.

 

Umowa zlecenia – składki

 

Od umowy zlecenia odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS. Nie jest to jednak „sztywną” zasadą. Jeśli osoba pracująca na umowie zlecenia nie pracuje w żadnym innym miejscu, to zleceniodawca odprowadza za nią składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, zdrowotne oraz dobrowolnie chorobowe. Podobnie jeśli osoba wykonująca zlecenie pracuje w siedzibie zleceniodawcy, będzie objęta ubezpieczeniem wypadkowym. Jeśli osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia pracuje dodatkowo na podstawie umowy o pracę w innej firmie, to od umowy zlecenia będą odprowadzane jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Umowa zlecenia jest popularna i powszechnie stosowana szczególnie w przypadku studentów. Głównym powodem jest fakt, że za studenta przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS. Temu udogodnieniu podlegają osoby uczące się, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Rząd planuje jednak w najbliższym czasie wprowadzić pełne oskładkowanie umów zleceń, o czym informowaliśmy niedawno na naszym profilu na Facebooku. Wiele wskazuje na to, że wyższe składki przyjdzie zapłacić przedsiębiorcom już od 1 stycznia 2021 r. Będą dotyczyć wynagrodzeń osób, które pracują na co najmniej dwóch umowach zlecenia. Podobnie jeśli łączą pracę na zleceniu z etatem lub działalnością gospodarczą. Nie znamy jeszcze dokładnych terminów i wszystkich szczegółów. Wiemy jednak, że jeśli uda się wdrożyć pełne oskładkowanie przychodów z umowy zlecenia, będzie oznaczać to zwiększenie kosztów zatrudnienia dla przedsiębiorców, jak również zmniejszenie wypłaty dla zleceniobiorców. To ważna zmiana, warto więc monitorować sytuację. Jeśli obserwujecie aktywność naszego biura rachunkowego w social mediach, na pewno Wam nie umknie 😉

 

Wypowiedzenie umowy zlecenia – wzór do pobrania

 

Wypowiedzenie umowy zlecenia nie jest ani skomplikowanym, ani szczegółowym dokumentem. Trzeba jednak pamiętać, aby zawierał kilka niezbędnych elementów. Wśród nich należy wspomnieć o dacie i miejscu złożenia wypowiedzenia, określenie stron umowy, czego dana umowa dotyczyła i jaki jest powód wypowiedzenia. Aby oszczędzić Wam zachodu, udostępniamy darmowy wzór wypowiedzenia umowy zlecenia. Wystarczy kliknąć w poniższą grafikę.

 

 

 

Forma wypowiedzenia umowy zlecenia

 

Na koniec chcemy podkreślić, że ważna jest sama forma wypowiedzenia umowy zlecenia. Powinno to nastąpić w takiej formie, by druga strona mogła zapoznać się z jej treścią. Strony muszą ponadto spełnić warunek zawarty w art. 60 Kodeksu cywilnego, czyli musi zostać wyrażona w sposób dostateczny (to znaczy taki, który wyklucza wątpliwości co do charakteru czynności prawnej, której dokonała strona). Można uznać, że wypowiedzenie umowy zlecenia powinno nastąpić w formie, w której została zawarta umowa. Jeśli strony podpisały umowę pisemnie, wypowiedzenie też powinno mieć tę formę.

Jeśli przy okazji tego tematu pojawiły się u Was jakieś pytania, wątpliwości dotyczące wypowiedzenia umowy zlecenia, śmiało dajcie nam sygnał choćby w komentarzach pod wpisem. Jeśli natomiast prowadzisz własną firmę i nie masz czasu zajmować się kwestiami formalnymi związanymi z zatrudnieniem, zachęcamy do skorzystania z naszej obsługi księgowej i kadrowej. Skontaktujcie się z nami i porozmawiajmy o szczegółach!