(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Wszystko wskazuje na to, że ten rok jest swojego rodzaju przełomem jeśli chodzi o informatyzację niektórych dziedzin. Widać to wyraźnie w ostatnim czasie i dziś chcemy Wam przybliżyć najważniejsze zmiany jakie nasz czekają. Z uwagi na ostatnie wydarzenia chcemy wspomnieć przede wszystkim o zmianach wchodzących w życie już 15 marca 2018 roku. W tym te dotyczące KRS, które niedawno zostały podpisane przez Prezydenta. Pokrótce opiszemy każdą z nich…

 

 

Obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej

 

 

Tak jak wspomnieliśmy, już 15 marca ustawa wprowadza konieczność wysyłania sprawozdań tylko drogą elektroniczną. Jak wskazuje sama ustawa – ma to znacząco poprawić i usprawnić działanie sądów rejestrowych, skrócić czas pracy jak również być wygodniejsze dla samych przedsiębiorców, bo znika konieczność wizyt w Urzędzie Skarbowym.

 

Zgodnie z ustawą spółki i inne podmioty będą składać w formie elektronicznej:

– roczne sprawozdanie finansowe

– sprawozdania z badań

– odpis uchwały organu o zatwierdzenie rocznego sprawozdania i podziale zysków (lub pokryciu strat)

 

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o tym, że przedmiotowe dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości. Ta forma wysyłki narzuca na przedsiębiorcach również obowiązek posiadania podpisu elektronicznego. Poza tym może się okazać, że przedsiębiorcy, którzy w KRS nie ujawnili żadnych osób posiadających numer PESEL, będą zobowiązani do wystąpienia zwnioskiem o nadanie numeru PESEL czy też do przyjęcia do zarządu spółki osoby fizycznej posiadającej ten numer.

 

Składanie dodatkowych oświadczeń o adresie

 

Sądy nie od dziś mają problem z dostarczaniem wezwań lub orzeczeń kierowanych do członków organu (lub osób) uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Dlatego od 15 marca do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców, prokukrentów oraz likwidatorów, poza zgodą na powołanie trzeba również dołączyć oświadczenie zawierające ich adresy korespondencyjne.

Efektem tego pisma procesowe będą doręczane pod adres wskazany w oświadczeniu, a w przypadku jego nie podania i problemów z dostarczeniem pism, pozostawia się je w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 

 

newsletter biura rachunkowego

 

 

Prokurenci – wymóg niekaralności

 

Wymóg niekaralności rozszerza się na prokurentów, którzy do tej pory nie mieli takiego obowiązku. Nowe przepisy nakładają taki wymóg – prokurent od 15 marca musi mieć czystą kartotekę karną aby pełnić swoje funkcje.

 

Zmiany związane z nowymi technologiami

 

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, na naszych oczach dzieje się mała rewolucja jeśli chodzi o nowe technologię i zmiany jakie to wymusza. Od marca 2020 roku postępowanie przed KRS odbywać się będzie tylko w formie elektronicznej. Orzeczenia kończące postępowania będą wydawane również tą drogą. Z nowości ciekawą propozycją wydaje się usługa tzw. newslettera, generującego powiadomienia o doręczanych dokumentach sądowych.

 

Odpowiedzialność wspólników za brak organu lub osób reprezentujących spółkę kapitałową

 

Obecnie wspólnicy nie odpowiadają za realizację obowiązków rejestrowych, ale po 16 latach ten przepis również ulega zmianie. Od 15 marca sąd może pod rygorem grzywny wezwać obowiązanych do powołania organu reprezentującego. Grzywna może być ponawiana.

 

Jak widzicie zmiany są dość poważne, zmieniają się nie tylko regulacje prawne ale też samo podejście. Chyba nie powinno to szczególnie dziwić w czasach, gdzie technologia już od dawna daje nowe możliwości i pomaga w lepszej organizacji, nie tylko sądów. Żeby przekonać się jak to wypadnie w praktyce – trzeba by było udać się w podróż w czasie. Amerykańscy naukowcy odkryli niedawno, że aby przenieść się w przyszłość wystarczy poczekać 🙂 Zatem poczekamy, zobaczymy!

A jeśli macie jakieś własne przemyślenia, albo opinię na temat zmian w KRS – napiszcie o nich w komentarzu. Jeśli natomiast szukacie bardziej szczegółowych informacji i zastanawiacie się jak najlepiej przygotować swoją firmę – skontaktujcie się z naszym zespołem! Chętnie pomożemy!