(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

W styczniu 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wspominaliśmy już o tym na blogu, jak również w bezpośrednich rozmowach z Wami. Większość osób kojarzy, że stawka CIT będzie obniżona się z 15% na 9%. Ale nie wszyscy mają świadomość, że skorzystanie z niej wiąże się z koniecznością spełnienia pewnych nowych wymogów. Dziś podsumujemy Wam ten temat.

 

 

Obniżona stawka CIT – kto skorzysta, a kto straci?

 

Zgodnie z art. 16 ustawy, obniżoną stawkę 9% stosujemy jedynie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. W praktyce oznacza to, że nie możemy zastosować jej do przychodów uzyskanych w roku 2018 rozliczanych w roku 2019. Ustawa wskazuje też dodatkowe wymogi, które trzeba spełnić, aby skorzystać z nowej stawki CIT. Jakie warunki trzeba spełnić?

 

W zasadzie warunki są dwa:

  • Obniżona stawka jest przewidziana tylko dla podatników posiadających status małego podatnika.
  • Przychody podatnika nie mogą być wyższe niż 1,2 mln EURO brutto, za poprzedni rok podatkowy.

 

Przeliczenia kwot w EURO dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień roku podatkowego.

Aby skorzystać z 9% CIT, limit 1,2 mln EURO przychodów nie może być przekroczony w poprzednim, ale też bieżącym roku podatkowym. Z tą jedną uwagą, że w poprzednim roku uwzględniamy kwotę z VAT, a w bieżącym rok bierzemy pod uwagę kwotę bez VAT. Wiemy też, że w 2020 roku limit przychodów dla małego podatnika ma zostać zwiększony do 2 mln EURO brutto. Taki przynajmniej jest plan.

 

zmiany w CIT a spółka kapitałowa

 

Nie wszyscy podatnicy będą mogli skorzystać z tej zmiany. Stawka 9% nie będzie też dotyczyła wszystkich przychodów uprawnionych do jej stosowania. Wyłączone są przede wszystkim grupy kapitałowe, w których nadal będzie funkcjonować stawka wysokości 19%. Obniżona stawka CIT nie znajdzie też zastosowania w przypadku spółek dzielonych (art. 19 ust. 1c znowelizowanej ustawy CIT).

Także z jednej strony obniżenie stawki CIT wydaje się ukłonem w stronę przedsiębiorców. Z drugiej strony, krąg uprawnionych do tego podmiotów zostanie znacząco zredukowany. Można powiedzieć, że na zmianach zyskają głównie małe firmy i osoby planujące założyć swoją działalność, natomiast większe podmioty mogą na tych zmianach stracić. W szczególności przedsiębiorcy, którzy osiągnęli przychód poniżej ustawowego limitu w zeszłym roku podatkowym, a jednocześnie odnotowali wyższe od tego pułapu przychody w roku bieżącym. 

 

Jeśli chcecie przejrzeć dokładniej treść znowelizowanej ustawy, znajdziecie ją na stronie dzienników ustaw

 

Jeśli natomiast macie wątpliwości i obiekcje, czy jesteście uprawnieni do zastosowania 9% stawki CIT. Chcecie być na bieżąco ze wszystkimi zmianami w podatkach i przepisach – skorzystajcie z obsługi księgowo-podatkowej naszego biura rachunkowego. Zapewniamy nie tylko stały przepływ informacji, ale też bezpośrednie wsparcie w dostosowaniu firmy do nowych przepisów i zmian.

Zachęcamy też do skorzystania z darmowych konsultacji księgowych online. Otrzymacie wstępne informacje, które pozwolą Wam podjąć stosowne decyzje i działania. Oraz, jak mamy nadzieję, będą odpowiednią zachętą do skorzystania z naszych usług księgowych.

Zapraszamy!