(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com
M&M Księgi Rachunkowe Sp. z o.o.
Biuro Rachunkowe Warszawa, Ochota, Bielany, Włochy

Oferta naszego biura rachunkowego

Księgowość

 

✓ prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
✓ 
prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów,
✓ 
prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych,
✓ 
prowadzenie ewidencji środków trwałych, 
✓ 
prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
✓ prowadzenie ksiąg w pełnym zakresie,
✓ prowadzenie ewidencji środków trwałych,
✓ 
sporządzanie oraz składanie sprawozdań finansowych,
✓ 
pomoc w rozwiązaniu zaległości księgowych z lat ubiegłych,
✓ 
składanie okresowych sprawozdań finansowych,
✓ 
deklaracje podatkowe VAT, CIT, PITc
✓ ceny transferowe.

 

Kadry i płace

 

✓ sporządzanie listy płac, 
✓ 
rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników,
✓ 
pełna obsługa rozliczeń z ZUS oraz sporządzenie deklaracji ZUS,
✓ 
prowadzenie kart wynagrodzeń, 
✓ 
roczne rozliczenia podatkowe pracowników oraz raporty zarządów,
✓ przygotowanie umów cywilno-prawnych oraz umów o pracę, 
✓ obsługa rozliczeń z ZUS,
✓ 
przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników z ZUS,
✓ 
wystawianie świadectw pracy.

Usługi prawne

 

Oferujemy usługi kompleksowego doradztwa i obsługi prawnej dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Sprawy nam powierzone prowadzone są przez ekspertów z jak największą starannością oraz profesjonalizmem, z wszechstronną analizą zagadnień zgłaszanych przez Klienta. Opieka prawna naszego biura może obejmować sprawy gospodarcze, administracyjne ale też karne czy cywilne. Dzięki bliskiej współpracy z powiązanym biurem prawnym Nowak&Partners Legal Group możemy dostarczyć Państwu dokładnie takiego wsparcia jakiego potrzebuje Państwa firma.

Jednym z naszych głównych celów jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym partnerom, w tym także prawnego. Usługi prawne naszego biura, mogą mieć charakter jednorazowy lub stały. Mogą obejmować doradztwo, pomoc w przygotowaniu dokumentacji, umów i ich negocjacji, reprezentacji przed sądem i instytucjami państwowymi. Pomagamy zarówno w kwestiach formalnych, jak również w budowaniu długofalowej strategii biznesowej. Oprócz merytorycznej, wszechstronnej analizy i oceny skutków działań prawnych, koncentrujemy się na dostarczeniu konkretnych i praktycznych rozwiązań, które umożliwiają realizację celów biznesowych w – bardzo często – zawiłym środowisku regulacji prawnych.

 

Wybrane specjalizacje

 

  Prawo Handlowe – regulacje prawne związane z zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem spółek, prawem upadłościowym i naprawczym, odpowiedzialnością cywilnoprawną itp.

  Prawo Administracyjne – porady i opinie z zakresu prawa administracyjnego, reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniach sądowych, odwołania, zażalenia oraz skargi (w tym kasacyjne do NSA), gospodarowanie nieruchomościami itp.

  Prawo Pracy – doradztwo w zakresie prawa pracy, zastępstwo procesowe pracodawcy w sprawach wynikających ze sporów z pracownikiem, przygotowywanie umów, dokumentów.

  Windykacja należności – w imieniu Klienta zajmujemy się windykacją wierzytelności (kwoty pieniężnej lub rzeczy) – od wezwania do zapłaty, poprzez postępowanie sądowe, aż po egzekucję komorniczą.

 

Chętnie opowiemy o wszystkich możliwościach i korzyściach połączenia usług księgowych, podatkowych i prawnych. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu!

Doradztwo

 

✓ doradztwo księgowo-kadrowe, 
✓ 
doradztwo podatkowe,
✓ 
doradztwo finansowe,
✓ 
pomoc w rejestracji podmiotów gospodarczych wraz z przygotowaniem wszelkich formalności, 
✓ 
pomoc w wyborze formy prawnej dla konkretnego rodzaju działalności,
✓ doradztwo finansowe, prawne
✓ doradztwo biznesowe i strategiczne
✓ wstępne, darmowe konsultacje online

Pozwolenia na pobyt i pracę dla cudzoziemców

 

 

Wykonywanie pracy zgodnie z prawem jest bardzo ważne zarówno z punktu widzenia cudzoziemca jak i podmiotu, który go zatrudnia. Cudzoziemiec wykonujący pracę niezgodnie z przepisami naraża się na karę grzywny w wysokości nie niższej niż 1000 zł oraz wydanie mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Podmiot powierzający cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy naraża się odpowiedzialność wykroczeniową lub karną.

Cudzoziemcy uprawnieni są do wykonywania w Polsce pracy jeśli przebywają legalnie oraz posiadają zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane, albo posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i pracę albo zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Niezależnie od tego jak wygląda dokładnie Twoja sytuacja – wiemy jak Ci pomóc! 

 

Pomagamy w procesie legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce. 

 zajmiemy się przygotowaniem dokumentów
 składamy i weryfikujemy wnioski
kontrolujemy terminy i przebieg procesu
przejmujemy kontakt z urzędami

 

Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o szczegółach!

Obsługa Spółek

 

Oferujemy Państwu pomoc w otwarciu wszelkiego rodzaju spółek. Pomagamy zarówno w rejestracji, organizacji procesów, w przygotowaniu dokumentów, plus oczywiście w stworzeniu optymalnej struktury prawno-podatkowej dla konkretnej działalności. Nasze biuro rachunkowe, współpracuje na stałe z kancelarią notarialną i biurem prawnym, zapewniając profesjonalną pomoc podczas całego procesu rejestracji spółek i uniknięcie formalnych błędów, które w sprawach rejestrowych decydują o szybkości i skuteczności rejestracji spółki w KRS.

Ze względu na wydłużony okres otrzymywania VAT-u (nawet do 8 tygodni) oferujemy również sprzedaż gotowych spółek, które pozwolą Państwu rozpocząć swoją działalność w ciągu 24 godzin. Tylko sprawdzone, pewne i bezpieczne rozwiązania! Nasze spółki spełniają wszystkie prawne warunki, mają szeroki zakres PKD, jak i niezbędne dokumenty jak: KRS, NIP, REGON, VAT/VATE-UE. 

 

Z powodzeniem obsługujemy też istniejące spółki. Zakres wsparcia naszego biura rachunkowego zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości przedsiębiorców. Może polegać na:

doradztwie w zakresie wyboru formy prawnej spółki

przygotowaniu dokumentacji, umowy spółki i wszystkich niezbędnych dokumentów

umówieniu spotkania u notariusza w celu zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego (dla spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej) oraz pomoc przy akcie notarialnym;

złożeniu wniosku o rejestrację spółki oraz reprezentacja w trakcie postępowania rejestracyjnego przez KRS,

funkcjonowanie organów spółek oraz przygotowywania dokumentacji korporacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej,

opracowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych spółki 

sporządzaniu zmian w umowie spółki, wstąpienie nowego wspólnika, zmiana siedziby, zmiana zarządu);

zmiany właścicielskie (sprzedaż udziałów i akcji), podwyższenie i obniżenie kapitału,

negocjowanie umów krajowych oraz międzynarodowych, w tym umów gospodarczych, ogólnych warunków umów (OWU), umów zawieranych z udziałem konsumentów

wystąpienie ze spółki, przekształcenie, likwidacja spółki.

Wirtualne biuro

 

Wirtualne biuro na Janiszowskiej w Warszawie, to usługa pozwalająca Państwu zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Zapewniamy możliwość korzystania z naszej obsługi interesantów, adresu korespondencyjnego, z sali konferencyjnej, która rozliczana jest godzinowy. To wszystko pozwoli Państwu skoncentrować się na rozwianiu biznesu, bez dodatkowych kosztów związanych z własną siedzibą, czy koniecznością zatrudniania własnych pracowników.

Nasz zespół zapewni obsługę Państwa korespondencji, połączeń telefonicznych, jak również wszelkich formalności. Bierzemy na siebie również kontakt z urzędami, instytucjami, jak również kontrole urzędowe, które od teraz nie będą już na Twojej głowie! 

 

 

 

Cennik

 

Ceny naszych usług ustalamy z każdym Klientem indywidualnie. Nie posiadamy jednego, uniwersalnego cennika naszych usług. Koszt współpracy z naszym biurem rachunkowym jest uzależniony od jej zakresu, ilości usług z jakich planują Państwa skorzystać, od ilości dokumentów oraz specyfiki prowadzonej działalności. 

 

Jako dokument rozliczamy:

 • faktury każdego rodzaju z przyjęciem, że jeden dokument stanowi do dziesięciu pozycji na stronie. Każda wielokrotność tej liczby jest liczona jako następny dokument. Nadwyżka do pięciu pozycji nie zmienia ilości dokumentów.
 • wyciągi bankowe, z przyjęciem, że jeden dokument stanowi do dziesięciu pozycji na stronie. Każda wielokrotność tej liczby jest liczona jako następny dokument. Nadwyżka do pięciu pozycji nie zmienia ilości dokumentów.
 • dokument zakupu, np. rachunek, paragon, bilet – Dokument sprzedaży, np. paragon itp.

 

W skład oferty Pełnej Księgowości wchodzi pełna obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa danej firmy i obejmuje między innymi:

 • Zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Ewidencja środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych
 • Wystawianie deklaracji podatkowych (PCC,NIP,CIT,VAT,PIT)
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja podatku od towarów i usług
 • Comiesięczny Bilans i RZiS
 • Raportowanie
 • Wspomaganie w kontrolach organów państwowych
 • Wsparcie księgowe
 • Doradztwo przy optymalizacji kosztów
 • Reprezentowanie przed ZUS i US
 • Przygotowywanie umów z pracownikami
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Prowadzenie pełnej bieżącej obsługi kadrowej i pracowników
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników

 

W skład oferty Księgi Przychodów i Rozchodów wchodzi obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa danej firmy i obejmuje między innymi:

 • Zakładanie i prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Ewidencja środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych
 • Wystawianie deklaracji podatkowych (PCC,NIP,VAT,PIT)
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja podatku od towarów i usług
 • KPiR
 • Raportowanie
 • Wspomaganie w kontrolach organów państwowych
 • Wsparcie księgowe
 • Doradztwo przy optymalizacji kosztów
 • Reprezentowanie przed ZUS i US
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Przygotowywanie umów z pracownikami
 • Prowadzenie pełnej bieżącej obsługi kadrowej i pracowników
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników

 

Jeżeli w danym miesiącu dokumentów jest więcej niż przewiduje wykupiony przez Państwa pakiet i przekracza pakiet najbliższy, to faktura za usługi księgowe będzie wystawiona na podstawie wyższego pakietu cenowego lub na podstawie naszych indywidualnych ustaleń.

Staramy się elastycznie podchodzić do każdego klienta, rozumiejąc specyficzną sytuację i indywidualne potrzeby. Dlatego zachęcamy do przesłania zapytania ofertowego za pomocą poniższego formularza kontaktowego – wycenimy nasze usługi, zaproponujemy wstępne warunki współpracy i wspólnie wypracujemy najlepszy model współpracy!

Napisz jakie usługi Cię interesują i porozmawiajmy o szczegółach!

9 + 12 =