(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Obniżenie podatku dochodowego z 18% do 17% dla wszystkich podatników to głośna zmiana, o której mówiło się od jakiegoś czasu. Skorzysta z niej ponad 25 milionów Polaków. W dzisiejszym wpisie podsumujemy najważniejsze informacje w tym zakresie. Podpowiemy jakie korzyści wnosi to rozwiązanie dla “zwykłego Kowalskiego”, a przy okazji opowiemy krótko o zwolnieniu z PIT dla młodych, o którym nie mieliśmy okazji jeszcze wspominać na naszym blogu. Zapraszamy!

 

Niższy PIT dla wszystkich!

 

Obniżka PIT polega na mniejszym opodatkowaniu dochodów nieprzekraczających kwoty stanowiącej pierwszy próg podatkowy tj. 85 528 zł. Wspomniana obniżka z 18% na 17%, to nie wszystko. Warto wspomnieć o dwukrotnym podniesieniu kosztów uzyskania przychodów, co również będzie miało bezpośrednie przełożenia na kieszenie pracowników i nie tylko…

 

Z niższego PIT-u skorzysta ponad 25 milionów Polaków, w tym zarówno pracownicy etatowi, jak I przedsiębiorcy. Dokładniej mówiąc, obniżka PIT będzie dotyczyć przychodów rozliczanych według skali podatkowej, uzyskiwanych m.in.:

 • ze stosunku pracy,

 • z działalności wykonywanej osobiście

 • z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych,

 • z emerytury i renty,

 • z praw majątkowych.

 

Ustawa ma wejść w życie 1 października 2019 r.

Niższy PIT to kolejny krok w procesie obniżania obciążeń podatkowych dla podatników, którzy rozliczają przychody według skali podatkowej. To też ważny krok w kierunku zmniejszania klina podatkowego. A jak to wygląda w praktyce?

 

składki PIT 2019

 

Koszty uzyskania przychodów po zmianach:

 • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł,

 • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 139,06 zł,

 • 3 000 zł roczne (jednoetatowcy) obecnie 1 335,00 zł,

 • 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł,

 • 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł,

 • 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.

 

Jak zostało wyliczone, roczny zysk podatnika, który zarabia 2 250 zł (minimalne wynagrodzenie w 2019 r.) wyniesie 472 zł. Natomiast przy zarobkach 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r.), będzie to już 732 zł.

Jeśli łatwiej trawi Wam się informacje w formie video, to pod tym linkiem, znajdziecie film Ministerstwa Finansów, w którym podsumowano najważniejsze zmiany. 

 

obsługa księgowa warszawa

 

Bez PIT dla młodych

 

Kolejną istotną zmianą w kontekście PIT, jest zwolnienie z podatku pracowników zatrudnionych na umowy o pracę lub umowy zlecenie, którzy nie ukończyli 26 lat. Szacuje się, że jest ich w Polsce około 2 milionów.

W przeciwieństwie do obniżki PIT (wspomnianej w pierwszej części wpisu) ta zmiana nie obejmie młodych przedsiębiorców. Przychody do granicy pierwszego progu podatkowego, czyli kwoty 85 528 zł, będą całkowicie zwolnione z podatku. Nadwyżka ponad 85,5 tys. zł opodatkowana będzie zgodnie ze skalą podatkową, czyli 32%.

 

Zwolnione z podatku są przychody z:

 • pracy (ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej);
 • umowy zlecenia zawartej z:
  • osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną (np. spółką z o.o., akcyjną) lub jej jednostką organizacyjną, bądź z jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej (np. spółką jawną, komandytową),
  • właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającym w jego imieniu zarządcą albo administratorem – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie na potrzeby związane z tą nieruchomością,
  • przedsiębiorstwem w spadku.

 

Zwolnienie nie dotyczy przychodów z:

 • umów zlecenia zawartych z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
 • pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym z umów zlecenia zawieranych w ramach tej działalności,
 • umów o dzieło,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Zwolnienie nie obejmuje przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem:

  • z umów zlecenia z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, gdy kwota należności nie przekracza 200 zł; do tych przychodów nadal stosuje się zryczałtowaną stawkę 18% 
  • z tytułu odpraw lub odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę, podlegających opodatkowaniu stawką 70%;
  • z umów zlecenia zawartych przez nierezydentów.

 

 

Warto pamiętać, że zwolnienie z PIT nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS. Przy minimalnej pensji, wynoszącej 2250 zł brutto po odliczeniu składek zyskujemy kwotę 133 zł, która dziś stanowi zaliczkę na podatek dochodowy. Zerowy PIT będzie obowiązywać niezależnie od liczby podpisanych umów czy ilości pracodawców, natomiast zerowy podatek będzie możliwy tylko w ramach jednego kontraktu. Jeśli podatnik ma wielu pracodawców, najlepiej będzie wykorzystać zwolnienie u tego, u którego zarabia najwięcej. A pozostali pracodawcy powinni otrzymać informacje i oświadczenie o niestosowaniu zwolnienia.

Bez PIT dla młodych przyniesie odczuwalne efekty dopiero w 2020 roku. Od sierpnia do końca grudnia pracodawca odprowadzi zaliczkę na PIT z naszego wynagrodzenia, a tak zwróci się w kwietniu 2020 roku przy rozliczeniu PIT za bieżący rok.

 

Jak oceniacie te zmiany? Czy Waszym zdaniem jest to rzeczywiście dobra zmiana, jak przekonuje rząd?

A może dostrzegacie też drugą stronę medalu? Zachęcamy do dyskusji!