(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Są sytuacje w których musimy wykazać przed określonymi organami, że jesteśmy zatrudnieni, jak również wskazać kwotę otrzymywanego wynagrodzenia. Temu właśnie służy zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. W dzisiejszym wpisie podsumujemy najważniejsze informacje dotyczące tego dokumentu. Udostępniamy też sam wzór zaświadczenia, który możecie pobrać za darmo i wykorzystać.

 

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – najważniejsze informacje

 

 

Zacznijmy od tego, że przepisy prawa nie zawierają bezpośredniego obowiązku wydawania zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach pracownika. Z Kodeksu pracy nie wynika wyraźny przepis nakładający na pracodawcę taką powinność. Obowiązek ten wynika za to pośrednio z innych przepisów m.in. z praw i obowiązków. Może być wydawany na życzenie pracownika i to jest chyba najczęściej powtarzająca się sytuacja. Na przykład gdy pracownik planuje złożenie wniosku kredytowego, ubiega się o pożyczkę, rządowe dofinansowanie, czy o alimenty. Zaświadczenie będzie też potrzebne przy zakupie towarów na raty. Takich przypadków może być więcej, co nie zmienia faktu, że czasami po prostu konieczne jest wykazanie zarobków i poświadczenie zatrudnienia. Mimo że bezpośredniego obowiązku nie ma, odmowa wystawienia dokumentu może zostać potraktowana jako działanie na szkodę pracownika.

Poza samym faktem zatrudnienia może być też konieczne potwierdzenie, że pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia albo na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Niektóre instytucje wymagają przy tej okazji informacji, że zatrudniony nie jest pracownikiem sezonowym, czy też jego wynagrodzenie nie obciążone dodatkowymi kosztami alimentacyjnymi i komorniczymi. Często wskazana jest też dodatkowa informacja dotycząca pracodawcy – na przykład czy znajduje się w okresie likwidacji, upadłości. Co jeszcze powinno znaleźć się w zaświadczeniu o zarobkach i zatrudnieniu?

 

Co zawiera zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

 

Jak sama nazwa skazuje, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach odnosi się głównie do potwierdzenia tych dwóch informacji. W praktyce może jednak zawierać dodatkowe informacje. Ogólna zasada jest taka, żeby kierować się wytycznymi instytucji, która wymaga zaświadczenia. Różne instytucje mogą potrzebować różnych danych, często z uwzględnieniem szczególnych okoliczności. Niektóre zaświadczenia (na przykład bankowe) precyzują na przykład kwestię kwoty wynagrodzenia, wymagając informacji o stałej pensji bez premii i nagród, albo średniej wynagrodzenia z różnych okresów. Także najlepiej jest trzymać się wytycznych, które zostały sprecyzowane przez organ, pod który przygotowujemy dokumenty. Jeśli nie występują żadne szczególne wskazania i wymogi możemy przesłać bardziej standardowe zaświadczenie. Można powiedzieć, że takie standardowe zaświadczenie składa się z 3 rodzajów danych:

 

Dane identyfikacyjne:

 • nazwisko, imię pracownika

 • pesel, data i miejsce urodzenia

 • numer i seria dowodu osobistego

 • adres zamieszkania pracownika

 • informacje o pracodawcy

 

Dane o zatrudnieniu:

 • datę zatrudnienia;

 • formę umowy oraz długość jej trwania

 • stanowisko wykonywanej pracy

 • etat

 

Dane o zarobkach:

 • średnia zarobków z badanego okresu (3-6-12 miesięcy w zależności od potrzeb)

 • podział na składniki stałe (w zależności o potrzeb)

 • zmienne (kwoty brutto i netto)

 • lista potrąceń z wypłaty – głównie zajęcia komornicze

 

Zaświadczenie o zarobkach wzór 

 

Tak jak wspomnieliśmy, przygotowaliśmy dla Was wzór zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu. Zawiera on wszystkie standardowe informacje, które są wymagane. Jeśli wiecie o dodatkowych wytycznych, wystarczy dopisać stosowną pozycję w dokumencie. Dokument jest w edytowalnym formacie (doc) także nie będziecie mieć z tym większego problemu. Wzór zaświadczenie o zarobkach możecie pobrać klikając w poniższą grafikę:

 

zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu wzór

 

Na koniec pamiętajcie o dwóch rzeczach. Po pierwsze – zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach stanowi dla instytucji, do których będą składane, jeden z ważniejszych dokumentów. Choćby w przypadku banków, gdzie na jego podstawie określa się zdolność kredytową, co finalnie może zdecydować o akceptacji lub odrzuceniu wniosku. Dlatego istotne jest, aby informacje zawarte w zaświadczeniu były prawdziwe. W innym przypadku narażamy się na konsekwencje i sankcje prawne.

 

Po drugie pamiętajcie, że zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu zawierają dane osobowe pracownika, co zgodnie z RODO wymusza na pracodawcy ich ochronę. Chodzi między innymi o zabezpieczeniu danych zawartych w zaświadczeniu przed nieupoważnionym dostępem do nich osób niepowołanych i postronnych. Często wystarczy zadbać o ich odpowiednie przechowywanie, a czasami konieczne są szerzej zakrojone działania.

Mamy nadzieję, że dzisiejszy wpis i wzór zaświadczenia o zarobkach będzie dla Was pomocny. Jeśli tak jest, podzielcie się artykułem i udostępnijcie go znajomym 😉 Jeśli natomiast szukacie rzetelnej obsługi kadrowej, skontaktujcie się z naszym biurem rachunkowym.