(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Tarcza finansowa PFR to program, który ma pomóc firmom zachować ciągłość finansową w czasie kryzysu i pandemii koronawirusa. Ma również pomóc zachować zatrudnienie na stabilnym poziomie. W skrócie, firmy mogą otrzymać do 75% bezzwrotnej subwencji. Oczywiście pod pewnymi warunkami, o których zaraz powiemy.

Kilka dni temu, w poniedziałkowy wieczór, 27 kwietnia program Tarczy Finansowej PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. Z dniem 29 kwietnia rozpoczęło się oficjalne przyjmowanie wniosków. Na czym dokładnie polega ten program? Jakie wymogi trzeba spełnić? Dla kogo jest przewidziana pomoc i w jakim zakresie? W dzisiejszym wpisie podsumowaliśmy dla Was ten temat.

 

Czym jest Tarcza Finansowa PFR i kto może z niej skorzystać?

 

Przez szum komunikacyjny i ogromne natężenie informacji, chcemy uporządkować Waszą wiedzę i zaznaczyć, że Tarcza Finansowa nie jest tym samym co Tarcza Antykryzysowa. Można powiedzieć, że to dwa osobne programy, chociaż w oczywisty sposób połączone. Choćby przez wspólny cel jakim jest wsparcie przedsiębiorców w czasie kryzysu i zamrożenia gospodarczego. Przypominamy, że o Tarczy Antykryzysowej pisaliśmy już wcześniej:

 

Tarcza Antykryzysowa – podsumowanie

Tarcza Antykryzysowa 2.0 

Pułapki Tarczy Antykryzysowej

 

 

Tarcza Finansowa jest programem zarządzanym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Zawiera w sobie trzy wyszczególnione programy. Skierowane dla :

  • dużych firm zatrudniających ponad 250 pracowników,

  • dla małych i średnich firm z zatrudnieniem na poziomie 10 – 249 pracowników

  • dla mikrofirm, do 9 pracowników

 

Dziś skupimy się na rozwiązaniach dla tej ostatniej grupy przedsiębiorców. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc się ubiegać o proponowane wsparcie?

Tarcza Finansowa PFR skierowana jest bowiem do wszystkich przedsiębiorców, którzy zatrudniają od 1 pracownika (z wyłączeniem właściciela) do 9 pracowników. Wyklucza to samozatrudnionych z możliwości skorzystania z przygotowanych rozwiązań, a to oczywiście nie jedyny warunek jaki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie. Konieczne jest też, aby roczny obrót lub suma bilansowa nie przekraczała 2 milionów euro. Dodatkowo przedsiębiorca musi wykazać spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca (lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku).

 

Wobec przedsiębiorstwa nie może być otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne I restrukturyzacyjne. Ważne jest też, aby przedsiębiorca korzystający ze wsparcia finansowego w ramach tarczy finansowej prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 roku I posiadał rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (i rozliczał tu podatki za ostatnie 2 lata obrotowe – jeżeli dotyczy). Kolejnym warunkiem jest niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31 grudnia 2019 roku. Przy czym warto pamiętać, że jeśli nasze zobowiązania zostały rozłożone na raty lub odroczone, nie jest to uznawane za zaległość i nie będzie stać nam na drodze.

 

Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm jest obsługiwana za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków, których listę opublikowano na stronie PFR S.A.

 

Jaka jest wysokość wsparcia i przeznaczenie?

 

Wysokość wsparcia rozciąga się od 12 tysięcy złotych do nawet 324 tysięcy złotych. Kwota subwencji zwrotnej w ramach Tarczy Finansowa PFR obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji. Kwota bazowa subwencji w przeliczeniu na zatrudnionego, uzależniona jest od wielkości spadku przychodów. Chodzi o to, aby skala wsparcia była dopasowana do skali utraty dochodu w związku z kryzysem. Jeśli nasze przychody spadną o co najmniej 25%, na jednego pracownika otrzymamy ok 12 tysięcy złotych. Jeśli weźmiemy pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie 3 pracowników, średnia wysokość wsparcia wyniesie około 72 – 96 tysięcy złotych. W poniższej tabeli zostały rozpisane szczegółowo, kwoty subwencji w zależności od liczby zatrudnionych.

tabela z kwotami subwencji

Instrumentem finansowym są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

  • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy
  • przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
  • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa

 

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego, zobowiązania przedsiębiorców będzie określać szczegółowo umowa subwencji. PFR zapowiedział, że będzie stosować możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania. Przyznanie wsparcie mikrofirmom będzie w miarę możliwości automatyczna i realizowana głównie za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Pozostaje mieć nadzieję, że formalności rzeczywiście zostaną ograniczone do minimum. Do wyjaśnienia zostaje jeszcze jedna, istotna kwestia – umorzenie subwencji. Kiedy będzie możliwe? 

 

Kiedy przedsiębiorca może liczyć na umorzenie subwencji?

 

Otrzymane wsparcie może podlegać umorzeniu, natomiast nie w pełnej kwocie. Otrzymana pożyczka może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki. Aby było to możliwe trzeba wywiązać się z następujących warunków:

  • pierwsze 25% można umorzyć poprzez kontynuowanie prowadzenia działalności przez 12 miesięcy od otrzymania subwencji
  • kolejne 50% można umorzyć utrzymując średni poziom zatrudnienia w swojej firmie przez 12 miesięcy od otrzymania subwencji

 

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju. Pod tym linkiem znajdziecie instrukcję, która pomoże Wam określić liczbę pracowników, ustalić wysokość subwencji, a następnie jej częściowego umorzenia. Jeśli macie dodatkowe pytania i wątpliwości, pozostajemy w kontakcie. Zachęcamy też do zapoznania się z informacjami dotyczącymi drugiej wersji Tarczy PFR, o której pisaliśmy tutaj, oraz do udostępnianie tego wpisu. Spora grupa przedsiębiorców nadal nie ma świadomości na jakie wsparcie może liczyć. A w tym przypadku może być ono naprawdę znaczące!