(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Pod koniec kwietnia weszła w życie Konstytucja Biznesu. Z pewnością większość z Was o tym słyszała, a być może część nawet na nią czekała? To pięć nowych ustaw, które w praktyce zmienią aż 200 aktów prawnych i wprowadzą szereg istotnych zmian dla przedsiębiorców. Dziś chcemy Wam o tym opowiedzieć i przedstawić najważniejsze z nich.

 

 

Konstytucja biznesu – co to jest?

 

 

Zacznijmy od podstawowej sprawy. Konstytucja biznesu to pakiet ustaw, który nie został wprowadzony bez celu. Jego powstawaniu przyświecała idea, w której państwo bardziej otwiera się na przedsiębiorców. Warunki prowadzenia działalności mają stać się bardziej atrakcyjne, stabilne, przejrzyste, a ryzyko mniejsze.

 

Jakie ustawy dokładnie wchodzą w skład Konstytucji Biznesu? Oto one:

  • Prawo przedsiębiorców
  • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce;
  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  • Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

 

Ogólnie mówiąc, głównym celem Konstytucji biznesu jest wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców, co w konsekwencji ma zachęcić do inwestycji i realizacji różnego rodzaju projektów biznesowych w Polsce. To teoria, a praktyka?

 

 

Konstytucja biznesu – najważniejsze zmiany

 

Przygotowaliśmy dla Was kilka najważniejszych zmian, które wchodzą w życie wraz z nową ustawą. Jeśli chcecie się bardziej zagłębić w jej treść to pod TYM LINKIEM dostępny jest PDF z kompletnymi informacjami. A poniżej 5 najważniejszych zmian, naszym zdaniem:

 

  • Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy

Nowe prawo zakłada rozstrzyganie przez organ (przed którym toczy się postępowanie) niedających się usunąć wątpliwości odnośnie do stanu faktycznego (art. 10 ust. 2 p.p.) oraz wątpliwości co do treści normy prawnej (art. 11 ust. 1 p.p.) na korzyść przedsiębiorcy.

 

  • Kontrole mniej uciążliwe

Kontrole, które do tej pory powodowały zimny pot na karku u większości przedsiębiorców zmieniają swój charakter. Kończy się wzywanie przedsiębiorcy do osobistego stawiennictwa, jeżeli potrzebne informacje można uzyskać mailowo lub telefonicznie. Czas trwania kontroli będzie ograniczony. Dodatkowo warto wspomnieć przy tej okazji, że ustawa znosi konieczność posługiwania się numrem REGON. Od teraz do kontaktów z administracją wystarczy sam numer NIP.

 

  • Zmiana podejścia urzędników – co nie jest zabronione, jest dozwolone

Czyli zmiana na którą sporo osób czekało z niecierpliwością: Co nie jest zakazane, jest dozwolone. To w dużym stopniu zwiększa wolność, ale też konieczność ustawienia katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców, oraz urzędników. Istotna staje się tu zmiana podejścia, która do tej pory była jedną z głównych bolączek w kontaktach na linii administracja-przedsiębiorca. Interpretacja przepisów ma być od teraz bardziej przyjazna, a urzędnicy bardziej pomocni. O jakiej zmianie w podejściu jeszcze mówimy?

Konstytucja biznesu wprowadza m.in.: milczące załatwienie sprawy w przypadku występowania o wydanie zezwolenia, nakaz przyjmowania pism i wniosków niekompletnych, czy też zakaz żądania dokumentów i ujawniania danych, które nie są wymagane. Nie będzie też konieczność ciągłego „latania” po urzędach – część spraw będzie można załatwić przez telefon i maila.

 

  • Ulga na start

To ważna zmiana, która jest odpowiedzią na sygnały i potrzeby przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych. Osoby osiągające przychody do 1050 zł miesięcznie, w ogóle nie muszą rejestrować swojej działalności i opłacać składek na ZUS. A osoby z dochodem wyższymi niż połowa minimalnego wynagrodzenia – mogą skorzystać ulgi na start.

Ulga zapewnia brak konieczności opłacania składek ZUS przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności. Pozostaje obowiązek opłacania składki zdrowotnej. Dzięki temu, w razie nieszczęśliwego wypadku, mamy możliwość bezpłatnego leczenia w szpitalu.

 

  • Zawieszenie i reaktywacja działalności

Przedsiębiorca, który zawiesza działalność jest w tym okresie zwolniony od opłacania składek społecznych i zdrowotnych, ale może się spodziewać kontroli fiskusa. Nowa ustawa wprowadza tu wydłużenie okresu zawieszenia. Do tej pory można było zrobić to na 2 lata, teraz bezterminowo. Dodatkowo zostały uproszczone formalności związane ze wznowieniem działalności. Nie będzie już konieczności wysyłania wniosku CEIDG-1 – wznowienie nastąpi automatycznie.

 

newsletter biura rachunkowego

 

Oczywiście to nie wszystkie szczegóły dotyczące zmian, nie wszystkie nowości jakie wprowadza Konstytucja biznesu. Zmiany dotyczą też pełnomocnictw i prokury, ustawy o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców, rozszerzony będzie też serwis informacyjno-usługowy dla biznesu: www.biznes.gov.pl.

Wygląda na to, że Konstytucja biznesu jest sporym krokiem naprzód jeśli chodzi o budowanie dobrych relacji między administracją państwową, a przedsiębiorcami. Może nie jest rozwiązaniem i odpowiedzią na wszystkie problemy, ale to chyba dobry impuls.

Jak sądzicie? Jak oceniacie Konstytucje biznesu? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach!