(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Od jakiegoś czasu można było słyszeć o pomyśle Prezydenta Andrzeja Dudy o specjalnym dodatku solidarnościowym, dla osób które straciły pracę z powodu pandemii koronawirusa. W ramach nowej ustawy przewidziano też podwyżkę zasiłku dla bezrobotnych. W końcu mamy konkrety. Kilka dni temu Sejm, po poprawkach, przyjął ten projekt, który trafił teraz do Senatu. Najbliższe posiedzenie Senatu zaplanowano na 17 i 18 czerwca także niewykluczone, że jeśli nie dojdzie do kolejnych przepychanek politycznych, możemy liczyć na postęp w tej sprawie.

W dzisiejszym wpisie podsumowaliśmy najważniejsze informacje o tym projekcie i dodatku solidarnościowym. Jakie warunki trzeba spełnić i jaki będzie miało to wpływ na zasiłek dla bezrobotnych?

 

 

Dodatek solidarnościowy 2020 – najważniejsze informacje

 

 

Na początek warto podkreślić, że w nowej ustawie uwzględnione są zmiany w dwóch świadczeniach. Po pierwsze, podstawowe świadczenie dla bezrobotnych (zasiłek) ma zostać podwyższone z 861,40 zł do 1.200 zł brutto (Sejm nie zgodził się na proponowaną kwotę 1800 zł). Po drugie, ma być też wypłacany dodatek solidarnościowy dla pracowników, którzy stracili pracę w trakcie epidemii. Czym dokładnie jest ten dodatek?

To świadczenie wynoszące 1400 zł miesięcznie przyznawane od 1 czerwca 2020 roku. Wypłacane ma być pracownikom przez okres trzech miesięcy. ZUS ma realizować wypłaty w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyjaśnienia „ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania”. Pieniądze nie będą wypłacane w formie gotówkowej, a bezpośrednio na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Co ważne, dodatek solidarnościowy nie będzie podlegał potrąceniom ani egzekucjom komorniczym. Nie zostanie też objęty podatkiem dochodowym. Osoby pobierające świadczenie będą podlegać też ubezpieczeniom emerytalnym. rentowym i zdrowotnym. Podstawę wymiaru składek stanowi w tym przypadku kwota dodatku solidarnościowego. Pozostaje jeszcze jedna ważna sprawa do omówienia.

Kto będzie uprawniony do otrzymania świadczenia? Projekt jest kierowany do pracowników, którzy utracili dotychczasowe zatrudnienie w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Nie należy się jednak wszystkim z automatu. Aby otrzymać dodatek solidarnościowy konieczne jest wypełnienie kilku warunków, o których teraz powiemy.

 

Kto może skorzystać z dodatku solidarnościowego?

 

Zgodnie z prezydenckim projektem pracownik, z którym pracodawca rozwiązał umowę po 31 marca 2020 roku, oraz którego umowa o pracę uległa rozwiązaniu z upływem określonego czasu, otrzyma dodatek solidarnościowy. W praktyce oznacza to, że świadczenie nie obejmie wszystkich pracowników, którzy utracili zatrudnienie na początku roku. Nawet jeśli rzeczywistym powodem wypowiedzenia umowy o pracę była epidemia koronawirusa.

Jeśli pracownik miał krótki okres wypowiedzenia, co sprawiło że stracił pracę przed 31 marca 2020 roku, nie będzie mógł liczyć na wypłatę dodatku. Wstępnie mówiono też o możliwości otrzymywania świadczenia również w trakcie zawieszenia stosunku pracy, natomiast nie zostało to określone w projekcie ustawy. Dodatek będzie mogła za to otrzymać osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło. Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić aby uzyskać prawo do świadczenia?

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek solidarnościowy?

 

 • umowa o pracę została rozwiązania po dniu 31 marca 2020 r.

 • posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni.

 • złożenie stosownego wniosku do ZUS (do 31 sierpnia 2020 r.)

 

usługi księgowe warszawa - kontakt

 

Co powinien zawierać wniosek o dodatek solidarnościowy?

 

 • Dane osobowe pracownika (imię i nazwisko oraz numer PESEL)

 • Dane pracodawcy, u którego osoba uprawniona była zatrudniona (imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP lub w przypadku jego braku – numery PESEL i REGON)

 • oświadczenie osoby uprawnionej o spełnieniu warunków do otrzymania dodatku solidarnościowego;

 • oświadczenie osoby uprawnionej o kwocie wypłaconego jej zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium za miesiąc, w którym składany jest wniosek;

 • numer rachunku płatniczego osoby uprawnionej, na który przelewany będzie dodatek

 • „inne informacje niezbędne dla ustalenia prawa do dodatku solidarnościowego

   

Dodatek solidarnościowy, a zasiłek dla bezrobotnych

 

Tak jak wspomnieliśmy na początku wpisu, w ramach projektu ma być wprowadzony nie tylko dodatek solidarnościowy ale też podwyżka zasiłku do bezrobotnych. Ustawa zakłada podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni, później kwota ta ma wynosić 942,30 zł. W poprzednim wpisie podsumowaliśmy wątek zasiłku dla bezrobotnych w 2020r., zachęcamy do lektury i porównania informacji.

Nowy zasiłek ma obowiązywać od 1 września 2020 r. Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak też pobierający już zasiłek. Trzeba pamiętać tylko o jednej ważnej sprawie…

 

Wypłata dodatku solidarnościowego zawiesza możliwość pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

 

Osoby uprawnione, a posiadające status bezrobotnego, będą miały obowiązek niezwłocznego poinformowania właściwego, powiatowego urzędu pracy, o przyznaniu dodatku solidarnościowego.

Solidarnościowy charakter dodatku w zasadzie oznacza, że w rzeczywistości składają się na niego pracodawcy. Środki będą bowiem realizowane z Funduszu Pracy, zasilanego przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. To potęguje wątpliwości, czy aby na pewno jest to słuszna droga. Druga sprawa to kwestia aktywizacji bezrobotnych. Czy dodatkowe świadczenia, podwyższony zasiłek rzeczywiście są w stanie poprawić sytuację pracowników, albo zmobilizować do aktywnego poszukiwania nowej pracy?

Z tym pytaniem Was zostawiamy. Jeśli macie własną opinię na ten temat i chcecie się nią podzielić, zachęcamy do dyskusji w komentarzach pod artykułem.