(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Zawieszenie działalności gospodarczej to rozwiązanie, z którego przedsiębiorcy najczęściej korzystają, gdy sytuacja w ich firmie się komplikuje lub gdy prowadzą działalność sezonową. Niezależnie co jest powodem takiej decyzji, nie musi oznaczać końca przygody z własnym biznesem. Jest możliwość łatwego wznowienia działalności. Dziś podpowiemy jak zrobić to krok po kroku i o czym należy po drodze pamiętać.

 

Wznowienie działalności – o czym warto pamiętać?

 

Działalność gospodarczą można zawiesić na czas nieokreślony, albo określony, nie krótszy niż 30 dni. W trakcie okresu zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać czynności związanych z prowadzoną działalnością. Oczywiście poza koniecznymi, które mają na celu zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodu.

Jeśli po okresie zawieszenia przedsiębiorca chcę wrócić do prowadzonej działalności, powraca też do rozliczania zobowiązań podatkowych (PIT i VAT) na takich samych zasadach, jak przed zawieszeniem. Warto pamiętać, aby przy wyliczaniu pierwszej zaliczki na podatek dochodowy ująć ewentualne koszty lub przychody wykazane podczas zawieszenia. W zasadzie VAT powinien być rozliczany przez przedsiębiorcę na bieżąco podczas trwania zawieszenia działalności, jeśli pojawiły się niezbędne transakcje. Co jeszcze jest warte odnotowania?

 

Pamiętajcie, że zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku składania deklaracji rocznych PIT

 

Nie musicie składać żadnych dokumentów do urzędu skarbowego w związku ze wznowieniem działalności i płaceniem zaliczek na podatek dochodowy. Dane z Waszego wniosku CEIDG albo zgłoszenia do KRS automatycznie przekazane zostaną do US. W przypadku zawieszenia działalności na czas określony, działalność będzie wznowiona automatycznie w wybranym przez Was dniu. Jeśli natomiast zawieszenie było zrobione na czas nieokreślony, konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku do CEIDG. 

Proces zawieszenia działalności opisaliśmy szerzej na naszym blogu. Zajrzyjcie do tego wpisu, znajdziecie tam dodatkowe informacje. Natomiast jeśli chodzi o proces wznawiania działalności, to można powiedzieć, że ogranicza się w zasadzie do trzech głównych kroków, które omówimy poniżej.

 

Jak wznowić działalność gospodarczą krok po kroku?

 

Jeśli chcecie wznowić swoją działalność, kwestie formalne nie powinny być dla Was dużą przeszkodą. Macie możliwość załatwienia wszystkich spraw na trzy sposoby:

 

  • elektronicznie – co wydaje się najwygodniejszą opcją. Wystarczy rejestrować się na stronie internetowej CEIDG, uzupełnić formularz i podpisać go poprzez bankowość internetową, Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym

 

  • w urzędzie – czyli standardowe rozwiązanie. Można wznowić działalność odwiedzając urząd osobiście lub przy pomocy pełnomocnika. W urzędzie otrzymujemy odpowiedni formularz, który uzupełniamy i podpisujemy. Urzędnik potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadza dane z wniosku do systemu CEIDG.

 

  • listownie – to sposób w którym wypełniony wniosek można wysyłamy listem poleconym. Warto pamiętać, aby w tym przypadku dokument opatrzony był własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza

 

  • telefonicznie – w tym celu wystarczy skontaktować się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). W trakcie rozmowy, razem z konsultantem wypełnia się wniosek, a po rozmowie wnioskodawca otrzymuje wiadomość SMS z kodem. Z otrzymanym numerem pozostaje udać się do urzędu miasta (albo gminy/dzielnicy), gdzie urzędnik po otrzymaniu kodu wydrukuje właściwe dokumenty, a Wam pozostanie je tylko podpisać.

 

Podsumowaliśmy jakie są sposoby wznowienia działalności. A teraz mamy dla Was jeszcze kilka praktycznych informacji odnośnie poszczególnych kroków i etapów załatwiania sprawy.

 

Krok 1 – złożenie wniosek o wznowienie działalności gospodarczej

 

Wypełnienie formularza nie powinno przysporzyć Wam znaczących problemów. Natomiast może Wam się przydać informacja, że wniosek o wznowienie działalności można złożyć przed, w dniu jak i po planowanej dacie wznowienia. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu chcecie, aby reprezentował Was pełnomocnik, pamiętajcie o dołączeniu do wypełnionego, wniosku pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Jeśli udzielasz pełnomocnictwa żonie, mężowi, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom albo rodzeństwu – nie trzeba wnosić opłaty. W innym przypadku obowiązuje opłata, którą należy wpłacić na konto urzędu miasta lub gminy. Numer konta znajdziecie na stronie internetowej urzędu.

 

Pamiętajcie też, aby zachować inne terminy takie jak płatności składek czy zaliczek na podatek. Jeśli planujecie wskazać datę wsteczną wznowienia i nie macie pewności, czy jest to możliwe w Waszym konkretnym przypadku – skontaktujcie się z naszym biurem rachunkowymalbo bezpośrednio z US / ZUS/ KRUS. Co ważne, zgłoszenie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia ZUS dokonywane jest automatycznie wraz ze złożeniem wniosku CEIDG-1. Na podstawie uaktualnionego wpisu zakład ubezpieczeń ponownie rejestruje przedsiębiorcę jako płatnika składek ZUS.

 

Krok 2 – weryfikacja wniosku przez urząd

 

To drugi etap, w którym oczywiście nie bierzecie już czynnego udziału. Urząd sprawdza poprawność danych. Jeśli złożyliście wniosek online i okaże się, że część informacji jest niepełna lub niepoprawna, system CEIDG niezwłocznie cię o tym poinformuje.

Jeśli pojawił się błąd ale wniosek został złożony tradycyjną metodą, urząd niezwłocznie wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku we wskazanym zakresie – w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania pocztą. Niezależnie od tego jaką drogą składaliście wniosek, jeśli po weryfikacji przez urząd pojawiła się konieczność dokonania poprawek, a Wy ich nie dokonacie w wyznaczonym terminie, wniosek nie będzie rozpatrywany i zatrzyma się na drugim kroku.

 

Krok 3 – wznowienie działalności

 

Jeśli dokumenty zostały wypełnione prawidłowo, wznowienie działalności następuje z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG. W praktyce, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku. Warto też wspomnieć, że cała usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty można ponieść, tylko w przypadku korzystania z pomocy pełnomocnika, o czym już wspomnieliśmy. Jak sami widzicie procedura wznawiania działalności gospodarczej nie jest ani skomplikowana, ani czasochłonna czy kosztowna. A jak wygląda to w przypadku spółki cywilnej?

 

usługi księgowe warszawa

 

Wznawianie działalności – spółka cywilna

 

Spółkę cywilną zawiesza się i wznawia w urzędzie skarbowym i GUS – tam, gdzie została zarejestrowana. W CEIDG ten fakt zgłasza się na wniosku o zmianę dopiero po dopełnieniu formalności w GUS i US oraz po faktycznej dacie wznowienia spółki cywilnej.

Jeśli planujecie wznowić działalność spółki cywilnej, należy zgłosić to w Głównym Urzędzie Statystycznym jak również do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (NIP-2). Wniosek do GUS, na druku RG-OP, należy złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wznowienia prowadzenia spółki cywilnej. Do wniosku należy dołączyć informację o wspólnikach (na druku RG-SC). Dodatkowo należy w CEIDG dokonać zmiany w swoim wpisie na wniosku,zaznaczając pola dotyczące spółki cywilnej ewentualnie odpowiednie pola w części załącznika CEIDG S.C).

 

Okres zawieszenia zadeklarowany przez wspólników spółki cywilnej przy składaniu wniosku o zawieszenie działalności nie ma charakteru wiążącego.

 

Oznacza to, że przedsiębiorca, który zawiesił działalność na rok może wznowić prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej na przykład po kilku miesiącach. Działalność jest zawieszona do dnia złożenia wniosku o zmianę wpisu zawierającego informację o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. Podobnie jak w przypadku działalności gospodarczej, złożenie wniosku nie wymaga wniesienia opłat.

 

Mamy nadzieję, że dzisiejszy wpis był dla Was pomocny. Jak widzicie, wznowienie działalności nie jest trudne. Zapewne dużo trudniej podjąć samą decyzję o zwieszeniu lub wznowieniu, wraz ze wszystkimi konsekwencjami jakie to niesie dla przedsiębiorcy. Jeśli stoicie przed takim wyzwaniem, macie trudności z którymi trudno walczy się Wam w pojedynkę zachęcamy do kontaktu z naszym biurem. Posiadamy szeroki wybór usług, wykraczających poza standardowe usługi biura rachunkowego.

Zapraszamy!