(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Kilka dni temu, dokładniej 16 września pojawił się projekt ustawy m.in. zmieniający przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt zakłada objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT. W dzisiejszym wpisie postanowiliśmy zatem przypomnieć i podsumować najważniejsze informacje dotyczące spółki komandytowej, jak również przedstawić dokładniej planowane zmiany, które niestety mogą mieć poważne konsekwencje. Zwłaszcza dla firm rodzinnych.

 

 

Spółka komandytowa – najważniejsze informacje

 

Zacznijmy od podstawowych informacji. Spółka komandytowa jest zaliczana do spółek osobowych, do których należą też spółka jawna, partnerska i komandytowa – akcyjna. Posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Mówiąc bardziej po ludzku – spółka może nabywać we własnym imieniu prawa, w tym nieruchomości, jak również zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Spółka komandytowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. To co ją wyróżnia i charakteryzuje to istnienie dwóch kategorii wspólników – komplementariuszy i komandytariuszy. Komandytariusz ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, a komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej bez ograniczeń (całym swoim majątkiem).

 

Założenie spółki komandytowej

 

Aby założyć spółkę komandytową konieczne jest zawarcie umowy przez co najmniej dwóch wspólników i zarejestrowanie spółki w KRS. W związku z rejestracją niezbędne będzie zgłoszenie danych do urzędu skarbowego (NIP-8, deklaracja PCC-3), jak również założenie rachunku bankowego dla spółki. Numer NIP i REGON otrzymuje się automatycznie przy rejestracji w KRS.

 

Spółka komandytowa może powstać w sposób pierwotny i w sposób następczy, czyli poprzez zawarcie umowy spółki komandytowej przez co najmniej dwóch wspólników lub w wyniku przekształcenia innej spółki prawa handlowego w spółkę komandytową. Co to samej umowy – może być zawarta w formie aktu notarialnego ale nie musi. Ważne aby zawierała następujące informacje:

  • firmę i siedzibę spółki

  • przedmiot działalności spółki

  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony

  • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość

  • sumę komandytową.

 

Wniesienie wkładu jest obowiązkiem każdego wspólnika i umowa spółki nie może zwalniać żadnego wspólnika z tego obowiązku. Jeśli chodzi o sumę komandytową – stanowi górną granicę odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki, określoną kwotowo. Jeżeli w spółce występuje więcej niż jeden komandytariusz, odrębnie dla każdego z nich jest ustalana suma komandytowa. Suma ta pełni przede wszystkim funkcję gwarancyjną wobec wierzycieli i wobec komandytariusza.

 

Przedstawiamy najważniejsze informacje odnośnie spółki komandytowej. Jeśli jednak szukacie dodatkowych i bardziej szczegółowych informacji, możecie znaleźć je na portalu gov.pl.

 

Podatki w spółce komandytowej

 

Spółka komandytowa może być podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), a podatek od dochodów spółki komandytowej płacą wspólnicy. Może to być podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) lub prawnych (CIT). Przychody uzyskiwane przez wspólników są traktowane jako przychody z działalności gospodarczej, a zysk jest dzielony pomiędzy wspólników. Każdy ze wspólników może wybrać formę opodatkowania swoich dochodów ze spółki niezależnie od formy wybranej przez innych wspólników. Tak jak wspomnieliśmy charakter spółki komandytowej ma się jednak znacząco zmienić. Zgodnie z nowym projektem komandytariusz zostanie opodatkowany dwukrotnie, przez co część ekspertów już wróży rychły koniec tej formy prowadzenia działalności. Na czym polegają dokładniej planowane zmiany?

 

usługi księgowe warszawa - kontakt

 

Spółka komandytowa od 2021 roku

 

Głównym założeniem projektu jest objęcie spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 roku podatkiem CIT. Wspomnieliśmy na samym początku, że zmiany mogą uderzyć głównie w firmy rodzinne. Dlaczego? Jak już podsumowaliśmy, główną cechą spółki to opodatkowanie wspólników z ograniczeniem odpowiedzialności komandytariuszy. W firmach rodzinnych osoby fizyczne nie podejmowali ryzyka przystępowania do spółki. Teraz sytuacja może się skomplikować. Dlaczego?

 

Z projektowanych przepisów wynika, że komplementariusz spółki komandytowej będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Będzie jednak uprawniony do pomniejszenia podatku od dywidendy o zapłacony przez spółkę komandytową podatek CIT, w takiej proporcji w jakie komplementariusz uczestniczy w zyskach tej spółki. Czyli jeśli spółka komandytowa zapłaci podatek CIT 19% to w momencie wypłaty zysku, komplementariusz nie będzie musiał dopłacać od wypłaconych zysków. Takie zaliczenie będzie możliwe jeżeli zyski zostaną wypłacone w ciągu 5 lat, co może mocno zniechęcać do inwestycji kapitału. Co więcej, komandytariusz zostanie opodatkowany dwukrotnie.

Rozwiązanie zaproponowane przez Ministerstwo Finansów zakłada, iż wolną od podatku będzie kwota stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60.000 zł przychodu przypadającego na jedną spółkę komandytową. Pozostała kwota będzie podlegać po raz drugi opodatkowaniu. Nie każdy będzie jednak miał prawo skorzystać z opisanego powyżej zwolnienia. Z tego uprawnienia wyłączono komandytariuszy posiadających równocześnie udziały w spółce kapitałowej (np. sp. z o.o.) będącej komplementariuszem. Takie rozwiązania de facto oznaczają koniec struktur w formie sp. z o.o. sp.k.

 

Konsekwencje objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT mogą być bardzo poważne. Dlatego warto rozważyć dokonanie restrukturyzacji spółki do innej formy prawnej. Pamiętajcie, że możecie skorzystać z naszego wsparcia w sprawnym i skutecznym przekształceniu firmy. Wystarczy skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie i przedstawić swoją sytuację. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie!