(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

W związku z panującą epidemią i kryzysem jaki jej towarzyszy, państwo przygotowało pakiet pomocowy dla przedsiębiorców (i nie tylko) określanych jako Tarcza Antykryzysowa. Pisaliśmy już o tym na naszym blogu, dziś natomiast skupimy się na jednym z jej głównych punktów. Chodzi o mikropożyczkę 5000 zł dla przedsiębiorców.

Po ostatnich zmianach w pakiecie antykryzysowym (tarcza antykryzysowa 3.0) dofinansowanie w tej formie stało się bardziej dostępne. Państwo rozszerzyło jej zastosowanie również dla samozatrudnionych. Podsumowaliśmy najważniejsze informacje o mikropożyce, jakie warunki trzeba spełnić, czy jest możliwe jej umorzenie i na co można przeznaczyć środki. Zapraszamy!

 

 

Pożyczka 5000 zł dla przedsiębiorców

 

 

Dzisiejszy wpis jest odpowiedzią na powtarzające się zapytania i wątpliwości, które trafiają do naszego biura rachunkowego. Postaramy się je wyjaśnić zaczynając od podstawowych informacji. Zgodnie art. 15zzd ust. 1 ustawy – Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, starosta może na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

 

Mikropożyczka dla przedsiębiorców:

 • może być udzielona do wysokości 5000 zł

 • posiada oprocentowanie stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP

 • może być spłacana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia

 • spłata pożyczki odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP

 

Przepisy jasno wskazują, mikroprzedsiębiorca to taki przedsiębiorca, który przynajmniej przez rok z dwóch ostatnich lat obrotowych, zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro (lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro). A co z przedsiębiorcami, którzy nie mieszczą się w wspomnianych wymogach? Po nowelizacji przepisów Tarczy Antykryzysowej 3.0, samozatrudniony przedsiębiorca, który nie spełnia warunków nadal może ubiegać się o mikropożyczkę. Nawet jeśli nigdy nie zatrudniał pracowników.

 

 

obsługa księgowa warszawa

 

Wniosek o mikropożyczkę 5000 zł

 

Aby uzyskać mikropożyczkę, należy złożyć stosowny wniosek do powiatowego urzędu pracy (po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP) właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wiele urzędów pracy w Polsce wspomniany nabór już rozpoczęło.

 

Wniosek o mikropożyczkę może być złożony w postaci elektronicznej przez platformę praca.gov.pl. Wybieramy usługę Tarcza Antykryzysowa, klikamy we Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy PSZ-PKDG. Tutaj dla ułatwienia LINK. Warto pamiętać, żeby elektroniczny wniosek opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza między innymi, że zapoznał się z zasadami ubiegania się o środki funduszu pracy na pozyskanie pożyczki, że wszystkie informacje, które zawarł we wniosku, oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe. Potwierdza też fakt, że jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu Prawa Przedsiębiorców (art. 7 ust. 1 pkt) i że prowadził działalność przed kwietniem 2020 roku. Konieczna będzie też deklaracja, że przedsiębiorca wcześniej nie otrzymał już takiego świadczenia i nie ubiega się o nią równolegle w innym urzędzie pracy. Co więcej przedsiębiorca musi zobowiązać się do wykorzystania środków pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem. Co to dokładnie oznacza?

 

 

Na co można przeznaczyć 5000 zł z mikropożyczki?

 

 

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę 5 tys. zł, muszą wydać ją na „bieżące koszty prowadzenia działalności”. Co to oznacza w praktyce? W ustawie o podatku dochodowym znajdziemy jedynie definicję dotyczącą kosztów uzyskania przychodów (czyli koszty, które przedsiębiorca ponosi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania/zabezpieczenia źródła przychodów). Z ustawy nie wynika jednak, jakie koszty mogą zostać uznane za “bieżące koszty prowadzenia działalności”. Dodatkowe wyjaśnienie można znaleźć w ustawie o rachunkowości, natomiast nigdzie nie zostało konkretnie wskazane co do bieżących kosztów się jednoznacznie zalicza. Najlepiej zatem skupić się na kosztach związanych z podstawową działalnością firmy, na kosztach operacyjnych.

 

Przykładowe bieżące koszty, które można pokryć mikropożyczką:

 • wynagrodzenie pracowników

 • podatek VAT

 • czynsz za najem lokalu pod siedzibę firmy

 • opłaty za media

 • opłaty związane z prowadzeniem strony internetowej, czy sklepu internetowego (hosting, grafiki, zdjęcia, copywriting itd.)

 • opłata za abonament telefoniczny i Internet,

 • opłaty abonamentowe za oprogramowanie

 • koszty reklamowe (o ile były ponoszone również przed epidemią)

 • sprzęt komputerowy (tylko w przypadku awarii aktualnie użytkowanego sprzętu)

 • opłaty za prowadzenie firmowego konta bankowego, przelewy itd.

 • opłaty za usługi związane z prowadzeniem księgowości (w tym koszt programów do wystawiania faktur itd.)

 

 

Mamy nadzieję, że wymienione koszty będą pomocne w rozdysponowaniu pożyczką, o którą wnioskujecie. Jeśli macie inny pomysł na wykorzystanie środków i macie wątpliwości, skontaktujcie się z naszym biurem rachunkowym. Pozostaje jeszcze jedna kwestia – umorzenie pożyczki. Kiedy i jak można to zrobić?

 

Jak umorzyć mikropożyczkę 5000 zł?

 

W pierwszych projektach Tarczy Antykryzysowej przepisy były nie do końca jasne. W kolejnych wersjach pakietu pomocowego wprowadzono jednak pewne niezbędne usprawnienia. Tak jak wspomnieliśmy, rozszerzony został krąg przedsiębiorców uprawnionych do pożyczki, pojawił się też nowy warunek jej umorzenia.

 

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Aby skorzystać z umorzenia, niezbędne na ten moment jest złożenie stosownego wniosku. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Wniosek o umorzenie mikropożyczki należy złożyć w ciągu 14 dni od spełnienia warunku uprawiającego do umorzenia. Czyli – w ciągu 14 dni od dnia, w którym minęły 3 miesiące prowadzenia działalności od dnia przyznania pożyczki. W przypadku niedotrzymania terminu, szansa na umorzenie przepadnie.

 

W ostatnich wypowiedziach Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców apelował o to, by do umorzenia pożyczki nie było w ogólne konieczne składanie wniosku. Urząd sam mógłby weryfikować, czy przedsiębiorca prowadzi nadal działalność po upływie 3 miesięcy od przyznania pożyczki. Ograniczyłoby to zbędne formalności. Jaki przyniesie to efekt? Nie omieszkamy Was o tym poinformować w kolejnych wpisach na naszym blogu i w mediach społecznościowych!

Obserwujcie nas na FacebookuTwitterze i Instagramie, żeby nie przegapić ważnych informacji!