(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

W czasie kryzysu wywołanego koronawirusem i obostrzeniami gospodarczymi, rząd stara się wyciągać rękę do przedsiębiorców. Proponuje szereg instrumentów i programów, które mają pomóc w zachowaniu miejsc pracy i utrzymaniu się na rynku w tej niełatwej sytuacji. O formach tego wsparcia pisaliśmy na blogu, przy okazji kolejnych Tarcz Antykryzysowych. Jednak wobec drugiej fali pandemii i ponownemu wprowadzeniu obostrzeń gospodarczych temat znów wraca na tapetę.

W dzisiejszym artykule podsumowaliśmy, które instrumenty wprowadzane w ramach kolejnych rządowych tarcz, są wciąż dostępne, oraz jakie są zapowiedziane kolejne rozwiązania, choćby w ramach tzw. Tarczy Branżowej. A wszystko, aby łatwiej było Wam poukładać pewne informacje i skorzystać z pomocy.

 

Pomoc dla przedsiębiorców – aktualna lista

 

Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy w czasie pandemii? Wbrew pozorom, programów i możliwości jest trochę. Może nie na tyle dużo, aby przedsiębiorcy mogli czuć się bezpiecznie, natomiast na tyle dużo, żeby się w tym wszystkim pogubić. Dlatego też postanowiliśmy podsumować najważniejsze informacje. Co ważne, nie wszystkie rozwiązania mają za zadanie odciążyć i wesprzeć przedsiębiorców od strony finansowej. Część zmian ma charakter organizacyjny, nadający szczególne uprawnienia i ulgi na czas pandemii. Poniżej lista aktualnych programów pomocowych, z krótkim omówieniem:

 

 • Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników;

   

Przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów w następstwie COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy. Dofinansowanie obejmuje również środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy do przyznanych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń. O dofinansowanie może ubiegać się przedsiębiorca, który do końca trzeciego kwartału 2019 roku terminowo regulował wszystkie zobowiązania (w tym podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne itd.). Dofinansowanie przysługuje maksymalnie przez okres 3 miesięcy. 

 

 • Pożyczka dla mikro przedsiębiorcy

 

Pożyczka przysługuje mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 roku. Chodzi o przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Mikro pożyczkę można otrzymać tylko raz, pisaliśmy o niej szerzej w tym artykule, zerknijcie.

 

 • Wydłużony okres rozliczeniowy, zmiana warunków umowy o pracę

 

Pracodawca może wydłużyć okres rozliczeniowy do 12 miesięcy, zmienić warunki umowy o pracę lub skrócić okresy odpoczynku, jeżeli w następstwie COVID-19 wystąpił u niego spadek obrotów gospodarczych i nie zalega w regulowaniu swoich zobowiązań. Pracodawcy, przy spełnieniu pewnych warunków mogą zawrzeć porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy (nie więcej niż do 12 godzin), w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Mogą też zawierać porozumienia o zmianie warunków zatrudnienia na mniej korzystne dla pracownika, w zakresie i przez czas ustalony w porozumieniu.

 

 • Zwolnienie z ZUSu

 

Trzymiesięczne zwolnienie z płatności składek do ZUS to jedno z głównych zmian i nadal aktualne. Pisaliśmy już o tym, także zamiast powtarzać informacje, zachęcamy zajrzeć do wpisu poświęconego Tarczy Antykryzysowej. Co więcej, lada moment wejdą w życie przepisy umożliwiające kolejne zwolnienie, z którego skorzystać będą mogli przedsiębiorcy z określonych branż. Od 20 września ZUS zwraca też lub zalicza na poczet przyszłych zobowiązań – zgodnie z wolą przedsiębiorców – nadpłacone składki przedsiębiorcom, którzy byli zwolnieni z ich opłacania, ale nadpłacili bądź opłacili składki za kwiecień i maj.

 

 • Świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, oraz dla umów cywilnoprawnych

 

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 (2080 zł). W przypadku karty podatkowej – świadczenie wyniesie 1 300 zł. Można otrzymać je maksymalnie trzy razy. Wniosek o pierwsze świadczenie postojowe (RSP-D) złożysz wyłącznie elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przez stronę Tarczy Antykryzysowej. A jak wygląda to w przypadku umów cywilnoprawnych? Jeśli suma twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składasz wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł (czyli mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Wniosek o postojowe musi złożyć twój zleceniodawca lub zamawiający. Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.

 

 • Szczególne rozwiązania dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

 

Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie z opłacania składek.

 

 • Praca zdalna

 

Od 1 kwietnia, w ramach przeciwdziałania COVID-19 wszyscy pracodawcy mogą przez określony czas polecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, czyli pracy poza miejscem jej stałego wykonywania. Regulacja pracy zdalnej ma charakter czasowy – obowiązuje w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, oraz w okresie 3 miesięcy po jego odwołaniu. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności, możliwości techniczne i możliwości lokalowe do wykonywania takiej pracy, a rodzaj powierzanej pracy na to pozwala. Narzędzia i materiały zapewnia pracodawca.

 

 • Tarcza finansowa PFR 

 

Czyli wsparcie dla mikrofirm (do 9 pracowników, bez samozatrudnionych), dla małych i średnich przedsiębiorstw (do 249 pracowników), oraz dla dużych firm (powyżej 249 pracowników). Szczegóły opisaliśmy w oddzielnym wpisie.

 

 • Zaległe urlopy wypoczynkowe

 

Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych w wymiarze do 30 dni urlopu. Pracodawca ma prawo zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu w terminie przez siebie wskazanym, nawet bez uzyskania jego zgody, a pracownik ma obowiązek taki urlop wykorzystać.

 

 • Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

 

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 pracodawcom, u których funkcjonuje ZFŚS przyznano możliwość zawieszenia obowiązków tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego i wypłaty świadczeń urlopowych.

 

 • Świadczenia przy rozwiązaniu umów o pracę lub umów cywilnoprawnych

 

Na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku pracodawców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych i wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, wprowadzono ograniczenie wysokości niektórych świadczeń wypłacanych pracownikom w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli przy rozwiązaniu umowy przepisy przewidują obowiązek wypłaty odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego, to wysokość takich świadczeń nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2020 roku to kwota 26 000 zł)

 

 • Nowa Antykryzysowa Tarcza Branżowa, którą opiszemy w dalszej części

 

pomoc dla przedsiębiorców w czasie pandemii

 

Druga fala rządowej pomocy dla przedsiębiorców

 

Tak zwana druga fala koronawirusa stała się faktem. W związku z tym wróciły rygory i obostrzenia, które niepokoją nie tylko przedsiębiorców. Pewne jest, że niektóre branże czeka teraz szczególnie trudny czas. Mimo, że jeszcze nikt tego tak nie nazwał to śmiało można powiedzieć, że jesteśmy świadkami drugiego lockdownu, który może być jeszcze bardziej dotkliwy niż pierwszy. Podobnie jak kilka miesięcy temu, rząd stara się pomóc przedsiębiorcom. Przygotował drugą falę pomocy. Część rozwiązań będzie Wam znanych, choćby z projektu Tarczy Antykryzysowej 4.0, o której pisaliśmy całkiem niedawno.

 

Oto główne założenia:

 • Dofinansowanie kosztów stałych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)

 • Pożyczki długoterminowe z gwarancją
 • Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju

 • Przedłużenie postojowego
 • Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty)

 • Zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych – z obecnego: marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r.

 • Dofinansowanie do zatrudnienia

 • Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami

 • Zwolnienie ze składek na ZUS w nowej odsłonie

 • Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes” – czyli zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia. Nie tylko nowej działalności, ale także zmiany jej aktualnego zakresu.

 • Polityka drugiej szansy – dofinansowywanie kosztów związanych z restrukturyzacją firmy

 • Dofinansowanie leasingu

 

Tarcza branżowa – wsparcie dla najbardziej potrzebujących

 

Wśród nowych rozwiązań pojawiła się także Tarcza Branżowa, która wsparciem obejmie branżę gastronomiczną, rozrywkową, fitness i sprzedaż detaliczną, które ostatnio mocno ucierpiały na skutek walki z pandemią, po kolejnych obostrzeniach. Przedsiębiorcy z tych branż będą mogli liczyć m.in. na zwolnienie z ZUS-u i świadczenia postojowe za listopad, a także dotacje w wysokości 5 tys. zł. Zgodnie z założeniami rządu, Tarcza Branżowa pomoże ok. 200 tys. firm ze wspomnianych sektorów.

Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a teraz boleśnie odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego. Mają na to czas do 30 czerwca 2021. Natomiast pracownicy ze wspomnianych branż będą mieli odroczoną płatność zaliczek na PIT pobranych od ich pracowników. Wpłata zaliczek za X, XI, XII będzie przesunięta o pół roku.

 

Jeśli interesuje Was pełna lista wszystkich udogodnień i form wsparcia dla przedsiębiorców, zachęcamy zajrzeć na stronę wyszukiwarki pomocy dla przedsiębiorców. Znajdziecie tam więcej szczegółowych informacji, warunków, które mogą Was zainteresować, a które nie zmieściły się w naszym wpisie. Oczywiście nadal będziemy informować Was na bieżąco o najważniejszych zmianach w przepisach i pakietach pomocowych dla przedsiębiorców. Obserwujcie nasze księgonewsy na Facebooku i Twitterze!. Jeśli prowadzicie własną firmę i mimo rządowego wsparcia przyszłość widzicie niestety w czarnych barwach – skontaktujcie się z nami. Pomogliśmy już kilku naszym klientom przejść przez ten trudny moment, nie tylko w zakresie księgowości i podatków. Porozmawiajmy o szczegółach!