(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Strata. To jedno z tych słów, których nie chce usłyszeć chyba żaden przedsiębiorca. Dlaczego? Strata oznacza w praktyce nadwyżkę kosztów nad przychodami. Taka sytuacja wydaje się złym sygnałem, natomiast nie zawsze musi być dowodem na słabą kondycję finansową, czy problemy w firmie. Równie dobrze może być efektem inwestycji, które świadczą o jej rozwoju biznesowym. Niezależnie od tego czy strata jest efektem zastoju, czy rozwoju, pojawia się ważny wątek dotyczący jej rozliczania. Kiedy i jak to zrobić? Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym artykule.

 

Kiedy odliczyć stratę w podatkach?

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który poprzednich latach poniósł stratę, a Twoje przychody były niższe od poniesionych kosztów uzyskania tych przychodów, możesz odliczyć powstałą stratę od dochodu uzyskanego w przyszłości. Dlaczego warto to zrobić? Odpowiedź jest oczywista – odliczenie straty pozwoli ci zmniejszyć podatek do zapłaty. Co ważne nie chodzi tylko o ostatni rok, czy dwa – można ją odliczyć w ciągu pięciu kolejnych lat, po roku, w którym powstała.

Ważne jest pamiętać, że strata z lat ubiegłych musi pomniejszać dochody uzyskane z tego samego źródła. Jeśli chodzi o podatników CIT występuje jedno źródło przychodów ze sprzedaży, opodatkowane CIT. Z kolei podatnicy PIT mogą uzyskiwać przychody z różnych źródeł – ich katalog jest określony dokładnie w ustawie o PIT. Są to na przykład przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy przychody z działalności wykonywanej osobiście. Jeśli twoim źródłem przychodów jest działalność gospodarcza, to w niej rozliczasz przychody i koszty z działalności, a zatem adekwatnie ustalasz dochód/stratę z tego źródła. Mówiąc wprost: stratę z danego źródła rozliczasz wyłącznie w danym źródle. A jakie są inne warunki i założenia?

 

Co ważne, masz prawo wybrać, kiedy w ciągu odliczysz stratę i w jakiej wysokości. Stratę poniesioną w danym roku podatkowym możesz odliczyć w najbliższych kolejno następujących po sobie pięciu latach podatkowych. Warunkiem jest jednak limit kwoty odliczenia – w danym roku nie może przekroczyć 50% tej straty. Dodatkowo, w jednym z kolejno następujących po sobie pięciu latach podatkowych, kwota jednorazowo odliczona nie może przekroczyć 5 mln zł. Nadwyżka ponad 5 mln podlega odliczeniu w pozostałych latach (z pięcioletniego okresu), przy czym nie może być większa niż 50% kwoty poniesionej straty.

 

Jeśli nie masz w danym roku podatkowym dochodu, to w tym roku nie możesz odliczyć straty. Kiedy w kolejnych pięciu latach podatkowych (po roku w którym poniosłeś stratę), nie osiągniesz dochodu – niestety w ogóle nie odliczysz strat.

 

Całe szczęście, ciągłe zmiany podatków, przepisów, nowelizacje to nie tylko utrudnienia i niepotrzebne zamieszanie. W tym przypadku, całe szczęście, ponieważ rozliczenie straty z lat ubiegłych zgodnie ze znowelizowanymi przepisami jest teraz bardziej elastyczne i korzystne dla przedsiębiorców. Osoby prowadzące działalność zyskują bowiem możliwość rozliczenia pełnej kwoty straty w ciągu jednego roku, o ile nie przekracza ona limitu 5 000 000 zł. Zachowana została także dowolność rozkładania odliczenia strat z lat ubiegłych na dowolne kwoty, pod warunkiem zachowania obowiązujących limitów. A jakie znaczenie ma tu forma opodatkowania? Z uwagi na to, że stratę z lat ubiegłych można rozliczać w ramach tego samego źródła przychodu, nie ma znaczenia jaką formę opodatkowania stosuje podatnik. Nie ma możliwości poniesienia straty w przypadku opodatkowania ryczałtem, ponieważ podatek liczony jest wyłącznie od uzyskanego przychodu, ale z drugiej strony w przypadku gdy w latach wcześniejszych podatnik był opodatkowany skalą podatkową (lub podatkiem liniowym) i poniósł stratę – może rozliczyć ją nawet będąc na ryczałcie.

 

A kiedy nie będziesz mógł odliczyć straty podatkowej? W sytuacji, gdy strata dotyczy:

  • odpłatnego zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz innych rzeczy;
  • odpłatnego zbycia walut wirtualnych (dowiedz się więcej o księgowości kryptowalut);
  • niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da Ustawy o PIT Regulujący (exit tax)
  • źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

 

Jak rozliczyć stratę w podatkach?

 

Zastanówmy się teraz jak rozliczyć stratę w podatkach. Warto uwzględnić 3 popularne przypadki: rozliczenie stratę w ciągu roku, przy zmianie opodatkowania i związaną z epidemią koronawirusa. Zaczynając od pierwszej sytuacji – aby odliczyć stratę za ubiegłe lata nie musisz czekać do momentu złożenia zeznania rocznego. Możesz odliczyć ją w trakcie roku podatkowego ustalając kwoty zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli w rozliczeniu rocznym okaże się, że za cały rok poniosłeś stratę, nie tracisz kwoty tej straty, którą odliczyłeś w ciągu roku zaliczką – będziesz mógł odliczyć w kolejnych latach. Jeśli zlikwidujesz firmę, albo zawiesisz działalność, a następnie ją otworzysz, to również zachowujesz prawo do rozliczenia straty z poprzednich lat na takich samych zasadach. Pięcioletni okres na rozliczenie poniesionej straty, o którym wspomnieliśmy wyżej, uwzględnia okres, kiedy działalność była zawieszona lub zamknięta. A co przy zmianie formy opodatkowania?

 

Jeżeli po zakończeniu roku podatkowego zmienisz formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stratę poniesioną z działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, będziesz mógł odliczyć także od przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli natomiast prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki osobowej, opodatkowaną na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym i dodatkowo działalność opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym, stratę poniesioną w spółce będziesz możesz odliczyć od przychodów opodatkowanych ryczałtem. Szczególne zasady odliczenia straty podatkowej wprowadzono w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa poniosłeś w 2020 roku stratę z działalności, a przychody twojej firmy spadły w tym roku o co najmniej 50% w stosunku do przychodów uzyskanych w 2019 roku, to oznacza, że jesteś uprawniony jednorazowo odliczyć poniesioną stratę z 2020 roku od dochodu uzyskanego w 2019 roku. Pamiętając o wspominanym limicie 5 mln zł. W praktyce, aby odliczyć stratę od dochodu z 2019 roku musisz złożyć korektę zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L za rok 2019. Jeśli będziesz miał problem w odpowiednim rozliczeniu takiej straty, potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem rachunkowym. Chętnie pomożemy ustalić wszystkie niezbędne szczegóły i znaleźć najlepsze rozwiązanie!