(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Tarcza Antykryzysowa w wersji 4.0 została podpisana przez Prezydenta. Najprawdopodobniej to ostatnia wersja rządowego wsparcia w czasie epidemii. Podobnie jak poprzednie, wprowadza nowe i modyfikuje już funkcjonujące przepisy. Z dzisiejszego wpisu dowiecie się co dokładnie się zmienia i w jakim zakresie. Zapraszamy!

 

 

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – najważniejsze zmiany

 

 

Dosłownie kilka dni temu Sejm przyjął w sumie 91 ze 126 poprawek zgłoszonych przez Senat do projekty Tarczy 4.0. Nie będziemy jednak wypisywać ich wszystkich, a skupimy się na najważniejszych. Wśród zaakceptowanych zmian znajdują się między innymi:

 • uregulowanie kwestii związanych z przedłużaniem terminu ważności zabezpieczeń należytego wykonania umów w sprawie zamówień publicznych

 • poprawka, która doprecyzowuje definicję „powierzchni handlowej” w galeriach handlowych powyżej 2000 m kw., aby wynikało z niej jednoznacznie, że obejmuje ona swoim zakresem również lokale, w których świadczone są usługi, w tym usługi gastronomiczne.

 • wniosek o świadczenie postojowe mogli składać do ZUS również sami zainteresowani, w przypadku odmowy złożenia wniosku przez zleceniodawcę.

 

Jednocześnie Sejm odrzucił na przykład poprawki w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń czy dotyczące sądów powszechnych. Odrzucone zostały także poprawki, które miałyby pozwolić bogatym samorządom na nieopłacanie janosikowego (jeśli straciły co najmniej 20% dochodów). Skupmy się jednak na zmianach, które weszły w życie. Oto najważniejsze z nich.

 

Główne zmiany i założenia tarczy 4.0

 

 • Nowa ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 to jedna z głównych zmian jakie wchodzą wraz z Tarczą 4.0. Wprowadza na przykład umorzenie mikro pożyczki 5 000 zł z urzędu (a może interesuje Was pożyczka z PARP?). Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z mikropożyczki, nie będą musieli wnioskować o umorzenie. Urząd sam zweryfikuje niezbędne informacje. Co więcej przepisy mają moc wsteczną, co w praktyce oznacza, że wszyscy przedsiębiorcy którzy otrzymali pożyczkę będą mogli skorzystać z tego prawa.

 • Tarcza 4.0 wprowadziła też dodatkową pomoc dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej koronawirusem. Małe i średnie firmy otrzymają dopłatę w wysokości 2 punktów procentowych, a duże w wysokości 1 punktu procentowego oprocentowania kredytu. Umowy kredytowe będzie można zawierać do 31 grudnia 2020 r. Rząd zamierza dopłacić do kredytów firmowych łączną kwotę około 30 miliardów złotych. Dopłaty do kredytów będą obejmować część odsetek należnych bankom.

 • Skoro jesteśmy już przy kredytach, Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła też możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Zmianami zostaną objęte umowy kredytowe zawarte przed dniem 13 marca 2020 r. oraz takie, których spłata przypada później niż na 6 miesięcy po 13 marca 2020 r. Na wniosek kredytobiorcy bank zawiesza spłatę zarówno części odsetkowej, jak i części kapitałowej raty. Zawieszenie może trwać maksymalnie trzy miesiące.

 • Następna ważna zmiana dotyczy pracy sądów, a dokładniej skorzystania z rozpraw online w sprawach karnych. Wcześniejsze przepisy obejmowały jedynie sprawy cywilne. Sędziowie w stanie spoczynku otrzymali też zezwolenie na pełnienie roli wizytatorów Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koordynatorów mediacji.

 • Nowe ustawy dały też pracodawcom możliwość obniżenia wynagrodzenia pracowników nawet o połowę, nawet przez rok.

 • Tarcza 4.0 reguluje też w większym stopniu pracę zdalną.

 • Pracodawca będzie mógł też wysłać pracownika na przymusowy urlop wypoczynkowy. Nawet bez jego zgody. Dotyczy to niewykorzystanego urlopu z lat ubiegłych, w wymiarze do 30 dni łącznie.

 • Kolejna zmiana to umożliwienie wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji (przez pracodawców i pracowników).

 • Pracodawca może też wystąpić o dofinansowanie pensji pracowników.

 • Ograniczone zostaną odprawy pracownicze. Maksymalna kwota do 10-krotność minimalnej pensji czyli 26 tysięcy złotych. W porozumieniu z pracownikami, pracodawcy będą mogli zawiesić wypłaty z funduszu świadczeń socjalnych.

 • Zostały też wprowadzone zapisy, które umożliwiły wydłużenie okresu pobierania przez rodziców zasiłku opiekuńczego do dnia 28 czerwca 2020 roku. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Przysługuje rodzicom opiekującym się dziećmi do 8 roku życia.

 • W Tarczy 4.0 pojawiły się też zapisy mające chronić polskie firmy przed przejęciem ich przez inne instytucje. O tym, czy dane przejęcie jest “wrogie” każdorazowo będzie decydował prezes UOKiK. Pod szczególną ochroną znajdą się spółki o strategicznym znaczeniu, jak również firmy IT, firmy z branży paliwowej, wytwarzające ciepło, oraz zajmujące się przetwórstwem warzyw, mięsa i owoców.

 • Nowa wersja Tarczy przewiduje też złagodzenie reguły finansowej, przez co samorządy będą mogły się bardziej zadłużyć. Będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego na przeciwdziałanie COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych.

 • Wprowadzone zostały też zmiany w Prawie zamówień publicznych, co ma ułatwić prowadzenie przetargów w dobie epidemii

 • Przedsiębiorstwo, które wpadło w tarapaty finansowe będzie mogło samodzielnie uruchomić szybką restrukturyzację, bez konieczności występowania do sądu. Wystarczy, że zawrze umowę z jednym z 1441 doradców restrukturyzacyjnych, przygotuje propozycje układowe oraz spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych i przekaże je nadzorcy układu oraz obwieści w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Czy to ostateczna forma Tarczy Antykryzysowej?

 

„Wiele wskazuje na to, że Tarcza Antykryzysowa jest ostatnią wersją. Kolejnej nie będzie. W niedawnej rozmowie, Wiceminister Rozwoju – Marek Niedużak, wspomniał:

 

„Zakładam, że więcej tzw. tarcz już nie będzie. Liczę na to, że w najbliższym czasie nastąpi powrót do normalności także w dziedzinie legislacji. W związku z tym chyba nie należy się spodziewać tak przekrojowych nowelizacji, jak te przyjmowane w ostatnich trzech miesiącach”.

 

Przyznajemy, że z ulgą słyszymy takie deklaracje. Nieustanne i bardzo dynamiczne zmiany w przepisach jakie zaserwował nam rząd w ostatnich miesiącach, wywołały spore zamieszanie. Pozostaje pytanie, czy przyniosły pożądany skutek. Czy przedsiębiorcy otrzymali dostateczne wsparcie w tym trudnym czasie? Opinie będą zapewne, jak zawsze podzielone. Jeśli chcecie podzielić się swoimi przemyśleniami, napiszcie co sądzicie w komentarzach pod wpisem. A jeśli interesują Was pozostałe informacje dotyczące Tarczy Antykryzysowej i aktualnej pomocy dla przedsiębiorców – zachęcamy do lektury naszych poprzednich artykułów na blogu!