(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Pod koniec listopada, Premier Morawiecki potwierdził uruchomienie wsparcia dla firm w czasie pandemii, w ramach Tarczy Finansowej 2.0 (inaczej Tarcza PFR 2.0). Jak podkreślał to w sumie 35 miliardów złotych, które trafią do mikro, małych, średnich i dużych firm ( w sumie 38 różnych branż). To kolejna próba pomocy przedsiębiorcom dotkniętym kryzysem. Jakie są jej główne założenia? Do kogo trafią środki? Jakie warunki trzeba będzie spełnić?

 

 

Tarcza Finansowa PFR

 

 

Od początku epidemii do polskich firm trafiło ok 60 mld zł w ramach Tarczy Finansowej PFR. Dla wielu przedsiębiorców było to realne wsparcie. Dzięki niemu mogli przetrwać trudne momenty, utrzymać zatrudnienie i działalność. Oczywiście znajdą się też bardziej krytyczne głosy. Natomiast dziś nie będziemy się przesadnie skupiać się pierwszej wersji Tarczy Finansowej, zwłaszcza, że temat opisaliśmy już na blogu (tutaj).

W związku z drugą falą koronawirusa, rząd uruchomił drugą falę pomocy dla firm. Między innymi w ramach Tarczy Finansowej (ale nie tylko, w poprzednim wpisie podsumowaliśmy aktualne programy pomocowe dla przedsiębiorców). Od początku celem tego programu jest zapewnienie możliwie stabilnego funkcjonowania firm, które najmocniej odczuwają negatywne skutki spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią. Prezes PFR wspomniał kilka dni temu m.in.:

 

„Celem Tarczy Finansowej 2.0 jest bezpieczne przeprowadzenie tych branż obecnie dotkniętych najbardziej pandemią do momentu, kiedy będziemy już na zaawansowanym etapie szczepień i gospodarka będzie mogła też normalnie funkcjonować również w tych branżach usługowych”.

 

Powyższe słowa z jednej strony niepokoją, z drugiej dodają trochę otuchy. Wskazują, że niestety walka z epidemią może jeszcze potrwać (naszym zdaniem, nawet pojawienie się szczepionki nie wiele zmieni, bez odpowiednich decyzji ze strony rządu i odmrażaniu gospodarki). Z drugiej strony jak wynika z powyższych słów, pomoc w ramach Tarczy Finansowej 2.0 będzie funkcjonować do momentu, aż sytuacja się unormuje. Przedsiębiorcy mogą o nią wnioskować na początku 2021 roku. Kto i na jakich warunkach otrzyma wsparcie? Zacznijmy od tego, co nie wymaga większego komentarza, a mianowicie od branż, jakie obejmie Tarcza Finansowa 2.0

 

Jakie branże obejmie Tarcza Finansowa 2.0?

 

W sumie 38 branż skorzysta ze wsparcia w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Prezes PFR, Paweł Borys, zaznaczył dodatkowo, że lista jest otwarta. Po analizie, konsultacjach, może zostać rozszerzona o nowe branże. Taką możliwość daje wniosek notyfikacyjny skierowany już do KE. Na dzień dzisiejszy obejmuje następujące numery PKD.

 

PKD wchodzące do Tarczy Finansowej PFR 2.0:

 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach targowiskach
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D Działalność paramedyczna
 • 90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z Działalność muzeów
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

A teraz skupimy się na szczegółach Tarczy Finansowej 2.0. Na czym polega pomoc i jakie trzeba spełnić warunki, aby ją otrzymać? Dla ułatwienia podzieliliśmy ten temat na trzy części, zaczynając od najmniejszych firm.

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm – główne założenia

 

 • Przeznaczona dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników

 • Obrót lub suma bilansowa za 2019 r. nie była wyższa niż 2 mln euro

 • Przy spadku obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19

 • Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów

 • Subwencje finansowe – 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego

 • Subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł

 • Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy

 

Warunki przyznania pomocy dla mikrofirm

 

Z dostępnych informacji wynika, że przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski od stycznia lub lutego 2021 roku. Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty zależy od poziomu spadku przychodów w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.

Jednym z istotnych warunków korzystania z Tarczy Finansowej 2.0 jest fakt, że kwota finansowania (biorąc pod uwagę obie Tarcze Finansowe) nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika. Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., jak również utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. A jak wygląda sytuacja w przypadku MŚP?

 

biuro rachunkowe - promocja

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm – główne założenia

 

 • Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, które odnotowały spadek obrotów o min 30% w związku z epidemą koronawirusa

 • Obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro

 • Dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

 • Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto (subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł).

 • Bezzwrotne środki pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto

 • Możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0)

 

Warunki przyznania wsparcia dla sektora MŚP

 

Podobnie jak w przypadku mikrofirm, termin składania wniosków przewidziany jest na początek roku 2021 (styczeń-luty). Którzy przedsiębiorcy mogą powoli szykować wnioski? Na pewno Ci, którzy w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. odnotowali spadek obrotów o min 30% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. (w związku z epidemią)

Jeśli chodzi natomiast o kwotę subwencji dla MŚP. Kwota ta jest sumą predykcji kosztów stałych, oraz poniesionych kosztów stałych niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z zysku brutto, oraz innych źródeł na przykład ubezpieczenie, inne środki pomocy otrzymane na podstawie Tymczasowych Ram lub wsparcie z innych źródeł, w okresie 6 miesięcy pomiędzy XI 2020 r. a IV 2021 r. Kwota nie może przekroczyć iloczynu liczby etatów i 72 tys. zł. Tak jak zaznaczyliśmy wyżej, kwota subwencji dla MŚP pokrywa 70% straty brutto (listopad 2020 – kwiecień 2021 r.). Przy czym warto pamiętać, że strata brutto obliczana jest z wyłączeniem rezerwa na aktywa i uwzględnia wsparcie otrzymane z innych źródeł.

 

Subwencja finansowa jest bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 

 • Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.

 • Rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r.

 • Przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych

 

Środki te można wykorzystać tylko na pokrycie kosztów prowadzonej działalności (np. wynagrodzenia). Nie można za jej pomocą przedpłacać kredytów, leasingów. Nie można przeznaczyć jej na płatności do właściciela (oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa), jak również nie można finansować z niej przejęcia innego przedsiębiorstwa.

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla dużych firm

 

 • Dla firm zatrudniających od 250 pracowników, przy obrocie powyżej 50 mln euro

 • Aktualizacja warunków pomocy (zmiany o których zaraz opowiemy)

 • Wydłużenie istniejącego programu

 • Aktualizacja pożyczki płynnościowej

 • Nowej wersja pożyczki preferencyjnej

 

Duże firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników też mogą liczyć na wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0, co ważne zostały dokonane zmiany w dotychczasowej formule. Wśród nich warto wyróżnić ułatwiony proces i formalności dla niskich kwot pomocowych, jak również większą elastyczność pod względem okresu finansowania, który został wydłużony z 4 do 6 lat. Pożyczka płynnościowa, również doczekała się aktualizacji i wydłużenia. Wnioski można składać do 31 marca 2021 roku, a umowy zawierać do 30 czerwca 2021r. Podobnie w przypadku pożyczki preferencyjnej. Wydłużono możliwość rozpatrywania wniosków oraz wprowadzono nową wersję pożyczki, z nowym okresem szkody COVID (01 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.).

 

Na koniec warto zaznaczyć, że większość zmian i wspomnianych dziś warunków finansowania wymagają zgody Komisji Europejskiej, która zgodnie z zapewnieniami PFR, otrzymała już niezbędne notyfikacje. A przed formalnym złożeniem dokumentów prowadzone były konsultacje i dialog. Także najprawdopodobniej nie pojawią się żadne komplikacje, opóźnienia i możemy spodziewać się, że pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 trafi do przedsiębiorców zgodnie z planem.