(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Na naszym blogu staramy się regularnie informować Was o planowanych zmianach w przepisach dla podatników i przedsiębiorców. Jest ich naprawdę sporo. Różnią się często skalą zmian, terminami, nie zawsze dotyczą tej samej grupy. Dlatego pomyśleliśmy, że warto będzie zebrać w jednym miejscu najważniejsze zmiany w przepisach w 2020 roku.

 

Lista najważniejszych zmian w przepisach w 2020r.

 

Poniżej kalendarium ważnych zmian w przepisach, które wchodzą w życie w bieżącym roku. Część już obowiązuje (w pełnym lub ograniczonym zakresie) a na drugą trzeba się dopiero przygotować. Nawet jeśli nie udało się wymienić wszystkich nowych przepisów, co mogłoby być karkołomnym zadaniem, w zestawieniu powinny znaleźć się te najważniejsze. Może nie każdy przepis będzie Was bezpośrednio interesował i dotyczył. Wiele zależy od branży, rodzaju prowadzonej działalności. Natomiast dobrze jest mieć ogólne rozeznanie. Jeśli coś pominęliśmy to śmiało dopiszcie brakujące zmiany w komentarzach!

 

Zmiany od 1 stycznia 2020 roku

 

 • Wchodzi w życie duża część Pakietu Przyjazne Prawo. Obejmuje „kilkadziesiąt punktowych” ułatwień dla biznesu. Wśród nich: prawo do błędu, które obejmie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Dodatkowo ułatwienia dla rzemiosła – możliwość założenia spółki bez utraty statusu rzemieślnika. Rozszerzą się też możliwości podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez naukowców z zagranicy, którzy pracują w naszym kraju. Z kolei ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji dla przedsiębiorców zarejestrowanych CEIDG będzie obowiązywać od 1 czerwca, natomiast od 1 lipca wejdą w życie korzystniejsze zasady rozliczenia VAT w imporcie, co ma wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi.

 • Zaczyna obowiązywać ustawa przeciwdziałająca zatorom płatniczym a wraz z nią m.in.: skrócenie terminów zapłaty – 30 dni na zapłatę w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny; 60 dni na zapłatę, gdy wierzycielem jest firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw a dłużnikiem duży przedsiębiorca. Do tego wchodzą przepisy dotyczące ulgi na złe długi w PIT i CIT (na wzór mechanizmu funkcjonującego w VAT). To też nowe uprawnienia prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw, które są sprawcami największych zatorów płatniczych.

 • Nowy przepis ustawy Prawo energetyczne, zgodnie z którym koncesje na wytwarzanie energii w OZE otrzymują instalacje, które w momencie wytworzenia po raz pierwszy energii nie były starsze niż 72 miesiące.

 • Wprowadzenie tzw. ulgi na złe długi. Nowe przepisy przewidują możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności. Na dłużnika zostanie nałożony obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania (podatek CIT i PIT) kwoty nieuregulowanego zobowiązania, jeżeli nie zostało ono uregulowane w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie.

 • Wchodzi w życie docelowa niższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 17%

 • Wchodzą w życie wchodzą niektóre przepisy ustawy o OZE. Rozszerza się definicja biogazu rolniczego o pochodzenie z oczyszczalni ścieków, w tym zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których nie jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków.

 • Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, tzw. „lex Uber”. Nowe prawo ma uporządkować rynek usług taksówkowych i zlikwidować szarą strefę w przewozie osób.

 • Nowelizacja ustawy o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. Nowe przepisy mają m.in. chronić morskie ekosystemy czy zapobiegać wprowadzaniu groźnych dla człowieka bakterii chorobotwórczych z wód balastowych statków, a wszystko z uwagi na wymogi międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (konwencji BWM).

 • Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Będą od stycznia wystawiane tylko w przypadku, gdy na paragonie będzie znajdować się numer identyfikujący nabywcę (NIP).

 • Wchodzi obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line w branżach: paliwowej, w warsztatach samochodowych i wulkanizacyjnych.

 • Wchodzą w życie sankcje za zapłatę faktury na rachunek spoza tzw. białej listy VATW takim przypadku – jeżeli kwota zapłaty przekracza 15 tys. zł – podatnik nie może zaliczyć wydatków do kosztów uzyskania przychodów i podlega tzw. solidarnej odpowiedzialności za zaległości w VAT.

 • Wprowadzone zostają indywidualne rachunki podatników – tzw. mikrorachunki. To rachunki przypisane każdemu podatnikowi, na które będą płacone podatki PIT i CIT oraz VAT.

 • Podwyższenie limitu dla małych podatników z obecnie obowiązującego limitu sprzedaży 1,2 mln euro do 2 mln euro

 • W życie wchodzą nowe stawki akcyzy na samochody hybrydowe i elektryczne. W przypadku aut hybrydowych o pojemności silnika do 2 litrów podatek wyniesie 1,55%, powyżej – do 3,5 litra – 9,3% Większe auta będą opodatkowane dotychczasową stawką w wysokości 18,6%

 • Wchodzi w życie 10% podwyżka akcyzy na wyroby alkoholowe i produkty tytoniowe.

 

usługi księgowe warszawa - kontakt

 

 

Zmiany od 1 lutego 2020 roku

 

 • Mały ZUS plus, czyli rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku zamknie się w 120 tys. zł. W Małym ZUS-ie plus składki na ubezpieczenie społeczne mają być liczone proporcjonalnie do dochodu. Jeśli chcecie poznać szczegóły tej zmiany i przejść do wpisu na temat Małego ZUSu Plus, wystarczy kliknąć na ten link.

 

Zmiany od 15 lutego 2020 roku

 

 • Wchodzi w życie przepis ustawy Prawo energetyczne, zgodnie z którym minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi szczegółowe wymagania techniczne w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunki jej współpracy z systemem elektroenergetycznym.

   

Zmiany od 1 marca 2020 roku

 

 • Wchodzi w życie Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Nowy rodzaj spółki ma sprawić, że przedsiębiorcy będą mogli łatwiej niż obecnie założyć firmę i pozyskać kapitał potrzebny do rozwoju działalności. Podstawowe założenia: 1 zł kapitału na start, szybka rejestracja elektroniczna, elektronizacja procedur.

   

 • KRS stanie się rejestrem obsługiwanym w całości elektronicznie. Wnioski do KRS będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego. Przy okazji poszerzy się zakres dokumentów spółki powszechnie dostępnych za pośrednictwem Internetu, m.in. o umowy i statuty spółek czy dokumenty dotyczące powołania lub odwołania członków organów.

 

Zmiany od 1 kwietnia 2020 roku

 

 • Wchodzą w życie zmiany w VAT, m.in. likwidacja obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K i VAT -27. Zamiast tego przedsiębiorcy będą składali nowe pliki JPK_VAT. W pierwszej kolejności zmiana obejmie dużych podatników.

   

 • Wchodzą też zmiany ustawy o VAT wprowadzające tzw. nową matrycę stawek oraz Wiążącą Informację Stawkową. Zmiany dotyczą zasad klasyfikacji usług i towarów oraz ustalania ich stawek VAT, co będzie się wiązało także ze zmianami stawek na niektóre towary.

 

Zmiany od 1 lipca 2020 roku

 

 • W życie wchodzi obowiązek składania nowych plików JPK_VAT zamiast deklaracji m.in. VAT-7 i VAT-27 obejmie pozostałych podatników (również tych mniejszych)

   

 • Obowiązywać zacznie zmiana w akcyzie, która przewiduje opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych. Stawka ma wynieść 0,55 zł za każdy mililitr płynu.

   

 • Wchodzą w życie regulacje, które nakazują instalację kas fiskalnych on-line w branży gastronomicznej, w usługach w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania i sprzedaży węgla.

   

 • Zmiana zasad rozliczania VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej. Czynni podatnicy VAT będą mogli rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

   

 • Wchodzi możliwość zawarcia umowy o współdziałanie z szefem KAS. Będą mogli ją zawrzeć podatnicy o przychodzie przekraczającym w poprzednim roku podatkowym 50 mln euro.